Skupina Katky Burešové

Je nás šest: Mirka Hendrychová, Míša Čavojská, Katka Preusslerová, Hanka Kynkorová, Věrka Hromková a já Katka Burešová.

Scházíme se každé sudé úterý v 18 hodin. Prvních 15 minut máme na usazení se, krátké popovídání a potom se rozdělíme do dvou skupinek. Složení skupinek střídáme, abychom pokaždé focusovaly s někým jiným. 20-25 minut je na proces, po každém provázení věnujeme cca 5 minut na reflexi k procesu, ne k prožívání. Na konci se sejdeme všechny dohromady a ještě se podělíme o nové poznatky i mezi skupinkami. Reflektujeme nejen, co bychom udělaly jinak „lépe“, své otázky – pochybnosti, ale také i co se nám líbilo, co pro nás bylo nové a inspirativní. Cítíme, že v procesu pokaždé dostáváme impulsy, co dál můžeme dělat jinak, lépe. Každá jsme jiná a každá máme různou zkušenost s focusingem, a tato různorodost je právě hodně obohacující a inspirativní. Na tom jsme se shodly všechny, tak jako na tom, že focusing je pro nás darem.

Máme pravidla, která dodržujeme. Chodíme včas, dodržujeme časy vyhrazené na proces a pokud někdo nemůže přijít, omluví se včas dopředu. A pokud je nás méně, zveme Renču Š. z jablonecké skupiny Míši Č., která projevila zájem s námi občas focusovat.

Také jsme si domluvily s Igorem Pavelčákem supervizi focusingu. Abychom se zas dál mohly zdokonalit v procesu a také se zeptaly na různé otázky, které se v průběhu práce s focusingem objevují.