Skupina Elišky Pokorné

Focusingová skupina Jablonec n. N. vedená Eliškou Pokornou

Schází se již několik let v kanceláři firmy Rodina24 a skupinu vede Eliška Pokorná. Zprvu byly k dispozici pro focusování 2 místnosti, mohlo se scházet až 6 lidí. Nyní je k dispozici jedna kancelář a počet členů skupiny se ustálil na čtyřech včetně Elišky. Scházíme se každý sudý čtvrtek od 17 hodin. Do 17:20 je prostor pro povídání a naladění se.

Focusovat začínáme v 17:20. Focusuje se s provázením tak, že jeden focusuje a jeden provází, ostatní přihlížejí procesu. Kdo koho bude provázet se řídí jednoduchým systémem tak, aby se všichni vystřídali a nevznikaly „oblíbené“ dvojice. 20 minut trvá samotný focusing, 5 minut je vyhrazeno na reflexi procesu s ostatními.

Při reflexi mluvíme o tom, jakou variantu zvolil provázející, co ostatní viděli v procesu, další varianty, jak může provázející vést ve chvíli, když se nabízí více možností, jak vést proces dál a co v danou chvíli prožívajícímu nabídnout. Nemluvíme o prožívání ale o procesu. Informace si říkáme otevřeně a věcně.

Tato část reflexe je pro nás velmi cenná. Pomáhá nám vidět jiné možnosti při vedení procesu a uvědomit si vlastní chyby. Vnímáme tuto část jako prostor k učení se a zdokonalení své dovednosti provázet.

Liberec, 12. 11. 2015

Martina Kunclová – základní kurz focusing i kurz provázení jsem absolvovala v roce 2012. Zprvu jsem nebyla přesvědčená, jestli je to opravdu nutné a focusování o samotě jsem brala jen jako další možnost, jak pracovat na osobním rozvoji. Po kurzu provázení jsem procesu mnohem více porozuměla a díky pravidelnému focusování s provázením ve skupině se mi teprve ukázalo, jakou hodnotu focusing pro mě má a k čemu všemu ho můžu využít. Momentálně jsem velmi vděčná za svoje místo ve skupině. Focusing mi stále slouží k pochopení hlubších souvislostí. Také díky němu více naslouchám svému tělu v „krizových“ situacích a při rozhodování. A i když se mi i tak stane, že tělo přece jen neposlechnu a zvítězí rozum, nakonec se zpětně většinou stejně ukáže, že tělo mělo pravdu. A to je pro mě veliký zisk. Povoláním jsem dentální hygienistka, toho času na mateřské dovolené.

Petra Rolfová – s focusingem jsem se potkala před pěti lety. Po základním kurzu jsem byla přesvědčená, ze je to prospěšná metoda, ale nefocusovala jsem. To se změnilo po kurzu provázení. Celý proces se pro mě stal srozumitelnější a dostala jsem možnost focusovat ve skupině Elišky Pokorné. Od té doby focusuji pravidelně. Často vidím, že to, co se mi stalo nebo se mi aktuálně děje, má význam, který by mě bez focusingu nenapadl. Někdy díky focusingu vím, co mám dělat, i když nevím proč. To je v mém životě velký posun a přináší mi to klid a důvěru v sebe sama. Skupina a způsob, jakým je vedená, je pro mě velký přínos, bez toho by pro mě bylo focusování složité. Pracuji jako finanční poradce

Eliška Pokorná – Základní kurz focusing v kombinaci s konstelacemi jsem absolvovala v létě 2006. Metoda mě nadchla a byla jsem rozhodnutá pokračovat. Iniciativně jsem hledala skupinu, k níž bych se přidala a mohla focusovat. To se mi povedlo a pravidelně jsme s Danou Š. jezdily za Tiborem k Frýdlantu. Kurz provázení jsem absolvovala na podzim 2008. Našla jsem další skupiny v Liberci, které vedl někdo jiný, a tam jsem fokusovala. Na jaře 2010 mě Igor pozval na část základního kurzu provázení, abych se dívala, jak kurz probíhá. Současně měli účastníci možnost nechat se provést kromě lektorů také ode mě. Od roku 2011 se postupně cvičím jako lektorka pod vedením Igora Pavelčáka. Na podzim 2012 jsem nabídla prostor kanceláře naší firmy pro skupinu focusing. Začali jsme se pravidelně scházet, určili si jasná pravidla.

Focusing mě naučil vnímat své tělo a větší pozornosti k tomu co skutečně cítím. Stále jsem nadšená ze zpráv a vzpomínek, které mi přicházejí prostřednictvím focusing jako dárek. Focusing používám často při rozhodování. Vlídnost jako princip uplatňuji v soukromí i v práci. Vedu a řídím organizaci Rodina24, která poskytuje sociální služby.