Aktuality

Supervize – skupina Martina

Vnímavá přítomnost při provázení je vlídnost, ale také zájem o provázeného a jeho prožívání. Nesledovat pouze techniku – jestli odpovídá na otázku, ale co s ním ta otázka dělá – vidět ho. 

Mlčet a nemlčet  ve správnou chvíli má oboje svůj význam. Pokud se u prožívajícího „něco” děje a nevím co by potřeboval, je lepší říct „nevím, co bys teď potřebovala” než mlčet a čekat. 

Ale pokud vidím, že u prožívajícího něco probíhá, intenzivně prožívá, nechám ho a nevstupuji, mlčím. O který případ se jedná pozná provázející, pokud je vnímavě přítomný a VIDÍ prožívajícího.

Zapsáno 17.5. 2024, MK

Špatné provázení?

V rámci supervizního setkání bylo domluvené, že provedu a budu provedený někým ze skupiny – jako inspirace/ukázka. V průběhu provázení, když jsem prožíval, mi provázení nevyhovovalo. Řekl jsem to a také, co od provázející potřebuju. I když původní směr prožívání „šel jinudy“, nakonec z toho „špatného provázení“ byla velká připomínka a zisk. A jak to tak bývá, rozběhnutý focusing pokračuje.

Zapsáno: 14.5. 2024, IP

Povolit

Na poslední supervizi mi supervizor pokynul, ať si položím ruku na prso, protože jsem byla při provázení tuhá. Udělala jsem to, ale chvíli mi to nebylo pohodlné a byla jsem v křeči. Později jsem se uvolnila, byla díky tomu víc u sebe a mnohem lépe se mi provázelo. Byla jsem autentická, vnímavě přítomná, vlídná. 

Když si povolím se povolit, jsem automaticky vlídná, nemusím nad tím přemýšlet, ani se o to snažit.

Dávám si teď při provázení ruku na prso a zažívám nový stav, do nedávna pro mě neznámý. Jsem za toto poznání vděčná.

Zapsáno 22.4. 2024 MH

Jen se zeptat

Na začátku provázení „uzavírá dohodu“ provázející a prožívající, že když něco budou jeden od druhého potřebovat, tak se zeptají. Normálně se zeptají. Například: …a je to všechno?; chceš si nechat čas?; a je to opravdu to nejdůležitější? co by bylo teď nejlepší ti nabídnout?; zeptej se mě jinak; zavři okno; sedni si dál; nerozumím…
Provázející se většinou ptá (?), prožívající většinou konstatuje (!).

Zapsáno: 26.2. 2024, IP

Ze supervize

Z poslední supervize naší skupiny vzešel dotaz, jak se má provázející zeptat prožívajícího, když vidí/cítí, že při vyjádření popisu „je to jako když“ prožívající neřekl všechno, že TAM ještě něco je.
Ukázalo se, že pokud je provázející vnímavě přítomný, sama se vynoří věta – otázka – nabídka, kterou má prožívajícímu nabídnout. Zkrátka ví, co má říct. Pokud se to nestane a provázejícímu nic nepřijde a začal by přemýšlet a vymýšlet „správné“ řešení, je lepší držet se Dany a pokračovat dál v procesu.

Zapsáno: 25.2. 2024, EP

Nahrávka

Na doporučení a se souhlasem skupiny jsem si na telefon nahrála své provázení. Doma jsem si záznam pustila a slyšela svůj hlas, intonaci, co jsem zrcadlila přesně a co ne. Bylo to pro mě moc přínosné. Kdybych to zhodnotila, jaké je to celé –  tak skvělé.

Zapsáno: 15.2. 2024, JŠT

Mobil

Provázející si ode mne půjčila mobil na sledování času. Při mém prožívání najednou vydal zvuk a já jsem se starala, jestli bude moct provázející můj mobil ovládat (oživení obrazovky). Ač ji to také znejistilo, pevným a klidným hlasem mi řekla, abych se o to nestarala, že se mám soustředit na prožívání a ona se postará o ten mobil. Ten pokyn mě vrátil k focusování a na mobil jsem si už ani nevzpomněla. Až při reflexi ve skupině. Je skvělý pocit moct se s důvěrou oddat procesu a spolehnout na parťáka. Je to také skvělý návod i pro mě jako provázející.

Zapsáno: 14.2 2024, EF

Inspirace

Včera jsem byla focusovat ve skupině u Ivany. Viděla jsem v pozici přihlížející, jak provázející přítomně a vlídně provází. Jak formuluje, zrcadlí a nechává prostor, kde je třeba – bez ambic. To mě inspirovalo, abych si při provázení pohlídala své ambice a jen vnímavě provázela.

Zapsáno: 17.1. 2024, AJ

Vděčnost

Vděčnost- poděkování na konci focusing může mít formální rozměr, ale může se také vztahovat k tomu VÍC, za tu příležitost toto prožít. Vděčnost můžeme také projevit přímo k moudrosti těla, k tělu jako takovému, co pro nás dělá, nebo k jednotlivým tělesným pocitům/krokům, k AHA propojením, případně k tématu na focusování. Vděčnost ke konkrétnímu bodu a konkrétně k jednomu každému – vnímavě přítomni.

Zapsáno: 13.12. 2023, IP

Praha- setkání zrušeno

Vzhledem k velkému počtu pražských zájemců Bára pozvání libereckých odvolala.

Zapsáno: 11.12. 2023, IP

Zpráva – výzva

Mluvili jsme s Eliškou o případné akreditaci kurzů pro libereckou větev. K tomu je potřeba odhodlání konkrétního člověka – vzít to. Vzít si focusing na starosti. Bára z pražské větve nás zvala podívat se do Prahy na jejich kurz. Dohodli jsme se s Eliškou, že bychom jeli, vezme případně auto. Kdo se chce taky v sobotu 13.1. podívat, jak dělají fosusing v Praze, ozvěte se Elišce. Třeba se inspirujeme navzájem.

Zapsáno: 3.12. 2023, IP

Lektoři a kurzy v Praze

Bára předala informaci, co se děje s focusing v Praze. Akreditovali kurz focusing na Psychosomatické klinice v Patočkové. O kurzy je velký zájem. Cenný je rozvoj tělového vnímání. Skupiny tam moc nefungují. Také hledají nové lektory. Je další cesta akreditovat i kurz v liberecké větvi a i jinde?

Zapsáno: 19.11. 2023, IP

Ze supervize skupiny Katka od Jany

Když chci při provázení focusovat na téma, řeknu to na začátku ještě před instrukcí provázejícího k sestupu do těla a hned se podívám, jaký pocit v těle je právě teď nejdůležitější. Dál nechat plynout proces bez očekávání (posuzování, opravování).
Dostala jsem příklad, jak můžu vnímavěji zrcadlit hlasem (nejen opakovat slova, ale i emoci do nich vloženou).
Když chci po provázejícím, aby zpomalil, není vhodné říkat „můžeš pomaleji“, lepší je např.: „říkej mi to pomaleji“.
Viděla jsem, jak je v pozici provázejícího i provázeného si dobře (vnímavě) sednout.

Zapsáno: 10.11. 2023, JD

Dávání

Provázející se neptá prožívajícího, například „můžeš s tím být“, aby uspokojil svou zvědavost, ale aby poskytl prožívajícímu pouze servis, jaký má udělat v procesu další krok. V tom smyslu prožívajícímu dává, zejména když s prožívajícím zůstává ve stejném prostoru/kroku (zrcadlení) = vnímavá přítomnost. Jaký to bude, záleží na odpovědi prožívajícího. Není dobré, když je provázející „o krok vepředu“.

Zapsáno: 9.11. 2023, IP

Katka ze supervize

26. října proběhla supervize první části naší skupiny.
Pro mě byla důležitá následující doporučení :
Nedrmolit při provázení, dělat pauzy.
Být dobře usazena na židli při provázení.
Když je provázející moc vlídný (sladký) říct, aby mluvil normálně.
Říkat všechno co se děje v těle, nebo na co myslím.
Neměnit věty v „Daně“ a ani je nezkracovat např. :
SPRÁVNĚ: „tak s tím budˇ, neposuzuj to, neopravuj, jen s tím budˇ a všimni si, jestli se ten pocit nějak mění. Nech si čas a dej mi vědět.“
ŠPATNĚ : „tak s tím budˇ, neposuzuj to, neopravuj, jen s tím budˇ a všimni si změny.“
Provázet civilně – když si s něčím při provázení nevím rady, říct to prožívajícímu a doptat se příp. nabídnout (např. odbočku).
Nechytat se při provázení na prožívání prožívajícího – podporuji tak případný ponor nebo úlet.

Zapsáno: 29.10. 2023, KP

Kurz provázení proběhl s novými lektory/kami

V sobotu 21.10.proběhl kurz provázení pro Báru a Ines v Rokytnici pod vedením Jany (Štainbruchové) a Andrey (Jelínkové.)

Jana připravila harmonogram dne, který jsme pevně držely. Taky dodala materiály, vytvořila strukturu a ujala se vedení kurzu. Dana nám dala jistotu. Igorův duch i od něj získané dary byly s námi.  Janino pečlivě připravené provázení kurzem jsem doplňovala o to, co bylo v danou chvíli vhodné zmínit. Díky supervizím, připomínkám z nedávného dne s Focusing a díky studiu všech poznámek a materiálů jsem já sama byla na konci dne obohacena o zjištění, že se v procesu orientuji a že obě dokážeme i toto zorientování vnímavě přítomným nově provázejícím předat. Celý den se nesl v duchu poctivé práce s jasným cílem naučit provázet, jak bylo v danou chvíli možné. Záveřečná dvojkolečka provázení ukázala, že se podařilo proces včetně všech komplikací vyzkoušet a procvičit. Proběhl i závěrečný test a obě dámy obdržely certifikáty. Těší nás naše osobní zisky, které celý proces všem přinesl.

Zapsáno: 25.10. 2023, AJ (a JŠT)

Zisky ze supervize skupiny Ivana -od Markéty

Na poslední supervizi jsem si uvědomila, jaká je to příležitost, zažít, vidět a slyšet „to“ a moci o tom hned diskutovat. Díky tomu jsem mohla zase o trochu lépe „porozumět“ procesu focusing. 
Co jsem si odnesla:
Když chci vědět, jak se právě teď mám, je to tělesný pocit, který je při chek-in tou „klikou“.
Vyjádření „Dejte mi všichni pokoj!“ jde vzít jako pocit a umístit ho do těla (A kde máš to „Dejte mi všichni pokoj“ v těle?), nebo nabídnout odbočku („Jaké to pro tebe je, když ti tohle přišlo?“).
Když má prožívající „těžký pocit“ (např. dušení), provázející zrychlí pokyny a případně ověří, zda s pocitem může prožívající být.
Když má prožívající „paniku“, má popisovat, co se děje v těle, např. „buší mi srdce, špatně se mi dýchá“, aby neulítl, nebo se nenořil.
Když si provázející drží při provázení odstup, není plně k dispozici prožívajícímu a chybí mu vnímavá přítomnost. Prožívající to cítí.

Zapsáno: 16.10. 2023, MHR

Anketa

Přišel dotaz od překladatelky, jak přeložit „check -in“. Posílejte nápady!

Zapsáno: 1.10. 2023, IP

Nejlepší výbava lektora je nadšení

Kdo má nadšení pro focusing, ví, co je vnímavá přítomnost a pokora, nemá potřebu zachraňovat (souhlasím se vším) a zná Danu i s komplikacemi (inventura, nalepený pocit, ponor, úlet atd.), může tuto metodu předávat dál.

Zapsáno: 18.9. 2023, IP

„ZA“ nepoužívat

Ukazuje se, že užívání ZA přináší spíše komplikace než zisky. V původní struktuře focusing ZA nebylo a jednou to přinesl z nějakého textu Eda nebo Píta Karel Kopřiva – v dobré víře. Do té doby nám to nechybělo. Po době užívání se ZA používá více jako „záchrana“ pro prožívajícího nebo jako mocenská ambice provázejícího. Tomu se dá snadno vyhnou právě tím, že ZA nebudeme používat, právě s tou důvěrou, že : já tě teď budu provázet, jak nejlépe umím, s důvěrou, že vše je vedeno větší silou a že je to také ve tvých rukách. Vědět, že ZA existuje a že oprávnění používat ho má spíše mistr s certifikátem.

Zapsáno: 7.9. 2023, IP

Jeden den s focusing

Určitě s tím budeme vlídně – 16.9. máme jeden den s focusing. Víc na stránkách.

Zapsáno: 6.9. 2023, IP

Podívej se, jestli je něco ZA

Před časem se na supervizi naší skupiny ukázalo, že tuto nabídku dáváme zbytečně často. Během další doby se to potvrdilo. Někdy se „ZA“ nabídnout hodí, ale častěji je to jen ambice provázejícího „pomoct“ prožívajícímu. Když je prožívající i provázející vnímavě přítomný, vzpomínka „AHA“ se vynoří sama, nejčastěji při kroku „je to jako když…“, nebo po instrukci „jaké je to celé“. Máme důvěru, že když poctivě focusujeme, co se má ukázat, ukáže se stejně ve správný čas, bez našich ambicí.

Zapsáno: 5.9. 2023, EP

Užitek Ivany

Zkušenost z naší skupiny:
 Jako prožívající jsem si uvědomila, že je výhodně říkat vše, co mi přijde na mysl, ale není cílem z každé myšlenky udělat odbočku. Někdy je to jen úhybný manévr, jak se vyhnout tomu „svému¨. 

 Z Roškopova:
 Pokud se kdykoliv během prožívání objeví intenzivní pocit a prožívající ho reflektuje, pak se tento pocit upřednostní a provázející pokračuje „můžeš s tím být“.
 V Roškopově jsem jako provázející udělala zkušenost, že je důležité uhlídat konec provázení a trvat na jeho ukončení, i když prožívající chce ještě pokračovat. 
 Uvědomila jsem si, že já jako provázející mám zodpovědnost za dodržení vět z Dany a prožívající to ode mě očekává. I malé odchýlení má velké následky. Stejně tak se nemá počítat s tím, že úvodní dotaz na oslovení a vzdálenost je jen formalita. 
 Jako prožívající jsem měla zážitek s propojením focusingu a konstelací. V rámci mého prožívání mi přišlo vyjádření, které jsem ke své škodě neřekla.  Naštěstí jsem si to při reflexi uvědomila a řekla jsem to. To, že mi něco došlo při FC a neřeknu to, je vlastně loajalita k rodičům.  V roli provázející jsem si dopředu dělala starosti, jaký krok ve struktuře bude následovat. Tím jsem tam nebyla pro prožívající a starala jsem se o sebe. Řešení je buď se napomenout nebo říct nahlas, čím se právě zabývám.

Zapsáno: 31.7. 2023, IvanaP

Od Katky z Roškopova

K procesu:
Měla jsem možnost v roli provázené i prožívající zažít, jak je dobré skončit „včas“. Když je čas skončit focusing, má prožívající respektovat pokyn provázejícího a skončit. Pokud provázející vidí, že prožívající chce víc nebo něco jiného, musí dát pevně pokyn, ŽE JE ČAS SKONČIT.

Pokud při otázce „jaké je to celé?“ mám hned tělesný pocit, je dobré k němu najít i vyjádření, i když jakoby zpětně. Pouze v případech, kdy se jedná o silný pocit, ptám se hned „můžu s tím být“. Taková situace může nastat kdykoliv během struktury.

Když prožívající u otázky „je to jako když?“ místo stručného vyjádření začne vyprávět a rozvíjet, musím jako provázející zasáhnout nejlépe pokynem „a jaké je to celé?“

Osobně:
Neříkat všechno při prožívání je ke škodě prožívajícího (neřeknu když mi něco vadí při provázení nebo se mi něco aktuálně honí hlavou). Propojení focusing-konstelace funguje, užila jsem si.

Zapsáno: 31.7. 2023, KP

Z Roškopova

Svoboda: V Roškopově, a nejen tam, jsem jako prožívající zažila pocit svobody, kdy můžu provázejícímu říct, co potřebuji, a nemusím mít obavy, zda se provázející urazí, nemusím nic vysvětlovat nebo omlouvat. Vše probíhá v rámci naší dohody, kterou jsme před zahájením focusingu „uzavřeli“. Jsem za tyto chvilky vděčná.

Reflexe ve skupině: Při reflexi ve skupině je důležité myslet na ostatní a říct postřeh i s příběhem, aby byla zřejmá souvislost. 

Vstupy: Pokud do procesu vstoupí přihlížející a provázející bere vstup osobně, je provázející fixovaný na sebe a není tak plně k dispozici prožívajícímu.

Odstup od toho: Pokud prožívající nemůže s pocitem být, je potřeba mu říct důrazně, aby od toho odstoupil. Je rozdíl mezi nahlas a důrazně.

Zapsáno: 27.7. 2023, MH

Mimořádný kurz -příležitost pro budoucí lektory

Ozvali se zájemci o kurz focusing. Když se sejde dost lidí, základní kurz proběhne 22.-24.9. 2023. Zatím je stanovený jen termín, ostatní pak podle zájmu. Povzdech: jen dva účastníci focusing- konstelace přispěli do aktualit – dostanu dám/nedám.

Zapsáno: 26.7. 2023, IP

Materiály

Když uvažuju o lektorství nebo si nejsem jistý, jestli jsem něco nezapomněl, proberu se všemi materiály, které jsem na základním kurzu a kurzu provázení dostal, případně časem získal. Nebo z vlastní iniciativy to navrhnu skupině a případně to probereme nebo nacvičíme. Nalepený pocit, inventuru, ponor, úlet atd.

Zapsáno: 19.7. 2023, IP

Postřehy z Roškopova

Na setkání focusing – konstelace v Roškopově jsem si všimla, jak je důležité posazení provázejícího i prožívajícího. Při focusingu, kdy jsem byla jako 3.-přihlížející, jsem viděla, jak koresponduje ponor prožívající nejen s intonací hlasu, ale i se zhroucením na židli.
Při jiném focusingu, kdy jsem byla jako provázející, jsem zahájila provázení s lehkým vysunutím těla k prožívající. Ta to ale hned reflektovala a řekla mi, ať se stáhnu dozadu. Vyhověla jsem jí a focusing dál pokračoval. Po skončení focusingu mi došlo, že jsem tím na prožívající vytvářela tlak. Děkuju za tuto zkušenost a budu na to myslet.

Zapsáno: 17.7. 2023, JŠT

Funguje to

Na setkání focusing -konstelace v Roškopově jsem měl možnost být provázený opakovaně a focusoval jsem intenzivně, jak jindy ne. Už doma jsem zjistil, že je něco jinak s nohou, a ráno, že se víc věcí, tělesného prožívání, změnilo ještě víc. Ani jsem si nemyslel, že by to ještě šlo, takže jsem pro focusování na kurzu neměl tenhle záměr, stalo se to „samo“. Báječné sycení jídlem se doma projevilo taky, ale tu souvislost vidím napřímo.

Zapsáno: 17.7. 2023, IP

Užitek z focusing – inspirace od Daniely

Když prožíváme něco obtížného, můžeme si kromě zakotvení v tělesném pocitu přidat: „Můžu s tím být a i vlídně?“, a pak už jen skončit. Mohli bychom to nazývat „Rozšířený check in“.

Zapsáno: 4.7. 2023, IP

Ze supervize skupiny Martina

Když prožívající neříká všechno, co mu přichází, nebo to alespoň v sobě nereflektuje, má při focusování záměr, což je proti smyslu focusing, a neprospívá mu to.
Pokud provázející není plně k dispozici provázenému, tak často vstupuje, kdy nemá a ruší tím provázeného.
Pokud se provázející ztratí v procesu, má to říct: „Teď jsem se ztratila“ a zeptat se provázeného „Co by teď potřeboval?“, nebo použít univerzální otázku „Co máš teď v těle?“
Provázený se nestará o provázejícího, a když provázející „neví“, nic mu nevysvětluje a řekne si říct sám, co je právě teď tím pokračováním.

Zapsáno: 19.5. 2023, RŠ

Ze skupiny

Dostalo se nám na skupině dvojitého daru v podobě dvou nalepených pocitů. Při prvním byl provázející zaskočený a zakončení procesu tak vzala do ruky přihlížející. U druhého jsme byli také překvapeni, jelikož se objevil hned na začátku, ale průběh již provázející zvládl a popsání závěrečného pocitu prožívající mohl udělat v klidu z bezpečné vzdálenosti a focusing bezpečně skončit. Když při prožívání nebo při provázení počítám se vším, nemůžu být zaskočený. Když mám plán, jak má focusing probíhat, jsem vždy zaskočený.

Zapsáno: 17.5. 2023, AJ

Markéta

Jaké je to celé

Provázející mi řekl, že nemusím vysvětlovat, jak myslím vyjádření pro „jaké je to celé“. Stačí, když tomu rozumím já. To je pro mě velmi osvobozující zjištění. 

Setkání skupin focusing

Díky pozvání skupiny Martiny K. na focusing v Jablonci jsem měla příležitost focusovat po čase s jinými lidmi a dojít k novým zjištěním. Provázení podle Dany a přitom s jinými formulacemi bylo pro mě příjemnou změnou.
Když se jako provázející ptám, zda je něco za, nezáleží tolik na formulaci jako spíš na opravdovém zájmu a vlídném tónu. Musí to znít jako nabídka pro prožívajícího a ne jako povel.
Pokud mi při prožívání nepřichází vyjádření „je to jako když“, řeknu první, co mi přijde. Neposuzuju, neopravuju. A když mi nechce nic přijít, řeknu to provázejícímu a ten mi nabídne, jak pokračovat.

Zapsáno: 20.4.. 2023, MH

Vzít si pro sebe

Na skupině jsme mluvili o pravidlech reflexe: Řeknu stručně, co jsem viděla, a když mluví další člen, mlčím, i když mám nutkání to upřesnit nebo doplnit. Také se může stát, že si vzpomenu na něco, co mi připadá důležité. Ani to neříkám. Ale můžu si z toho vzít pro sebe. To je pro mě nový a obohacující objev.

Zapsáno: 17.3.. 2023, PM

Zkušenost Ivany

Ze supervize si odnáším, že pokud mě něco během provázení upoutá/vtáhne natolik, že jsem tím obsazená, pak to mám ve vhodnou chvíli říct.
Dále, že během provázení i prožívání je důležitá vlídnost a autenticita. Pokud je prožívající sám k sobě vnímavě přítomný, pak vycítí v těle rozdíl mezi vlídným a nevlídným provázením a o vlídné provázení si může sám říct.

Zapsáno: 27.2. 2023, IvanaP

Zpráva ze supervize skupina Katka

Důležité je, že známe strukturu focusing. Další postřehy:
Důležitá je vlídnost při provázení a také to s „vlídností“ nepřehánět.
Platí, že si prožívající řekne a provázející se doptává.
Prožívající říká, na co myslí, a reflektuje vše, co se děje v těle.
Provázející nechává prožívajícímu dostatečný čas, „neleze“ do pusy a hlídá tempo.
Provázející častěji oslovuje jménem prožívajícího.

Zapsáno: 26.2. 2023, KP

Ze supervize skupina Ivana

Z poslední supervize si odnáším, mimo jiné, jak je důležité říkat v roli provázejícího, co dělám, např. že vytahuju kapesníky. Je to projev vnímavé přítomnosti vůči prožívajícímu. Vnímám, že má zavřené oči a tudíž nevidí, co dělám.
Jako prožívající jsem si uvědomila, jaký je to uvolněný pocit, když jsem k sobě vnímavá a autenticky říkám vše, co se děje. Vše jen volně plyne. Při nedávné konstelaci jsem měla možnost zažít opačný pocit – vyčerpávající napětí, a to v roli osoby, která k sobě nebyla upřímná a držela vše pod kontrolou a v zaujaté póze. Mám tuhle dvojí rozdílnou zkušenost s vlídností.

Zapsáno: 20.2. 2023, MH

Mluvit tak akorát

Občas se mi stane, že při prožívání popisuji příliš podrobně. Někdy jako provázející při zrcadlení řeknu o pár slov víc, než je potřeba. Nebo když prožívající mlčí a já vidím, že se něco děje, zbytečně čekám a nezeptám se ho. Na to, abych si tohle uvědomila, mi pomáhá reflexe přihlížejících v naší skupině a hlavně supervize. Když to o sobě vím, tak se musím hlídat. Neexistuje univerzální pravidlo na to, co všechno říct a „kolik mluvit“. Ale když jsem vnímavě přítomná, mluvím tak akorát.

Zapsáno: 15.2. 2023, EP

Odložení „papírů“

Řekla jsem si, že už zkusím odložit během provázení desky s Danou na stranu na bezpečnou vzdálenost a překvapilo mě, co to dělalo s mou vnímavou přítomností. Včerejší provázení bylo zážitkem v proudu focusing.

Zapsáno: 8.2. 2023, AJ

Co mi brání…

Na supervizi jsme mluvili o tom, jak moc se držet doslovných formulací v Daně. Doporučení je používat přesné věty z Dany, protože tím zajistíme, že se nezmění význam instrukce. Nejvíc je ale vždy vnímavá přítomnost. Pokud jsme vnímavě přítomní a přijde nám, že je potřeba říct něco, co není v Daně, řeknu to a bude to správně. Když se nám ale nedaří být vnímavě přítomní k prožívajícímu, k sobě při prožívání nebo k dění ve skupině, existuje možnost podívat se, co nám brání být…

Zapsáno: 7.2. 2023, PM

Propagátor

Co můžu já udělat pro „propagaci“ metody focusing, jestliže ji považuji za přínosnou, nebo dokonce jako dar pro sebe?

Zapsáno: 5.2. 2023, IP

Jsem s TÍM – vnímavá přítomnost

Když se při prožívání nořím, nebo mi odvádí pozornost něco jiného a neřeknu to, tak vlastně nefocusuju. Můžu to ale také říct, že se mi to děje, a následovat pokyny provázejícího a zabývat se aktuálními pocity v těle. Potom mi může přijít zpráva, proč je pro mě noření tak atraktivní.

Zapsáno: 26.1. 2023, KP

Když si nejsem jistý

Když si nejsem jistý, tak řeknu: Nevím, co bych ti měl teď nabídnou, nejsem si jistý, který pocit je důležitější, co je tím tématem, nejsem si jistý, jestli jsem s TÍM vlídně, nejsem si jistý, že tvé prožívání není noření, jsem znejistěný, jestli tvůj požadavek tebe jako prožívajícího není mimo Danu, jsem znejistění při diskusi ve skupině, tak se zeptáme někoho, kdo nám pomůže atd.

Zapsáno: 8.1. 2023, IP

Check in na téma

Karel kopřiva ve starých materiálech navrhuje zkusit, jak například ve svém těle neseme- cítíme květinu, vůni atd. Zkusme se také podívat, jak ve svém těle neseme aktuální konflikt, něco, za co se stydíme, co bychom rádi, aby se nestalo, když se cítíme ponížení, ukřivdění atd., aktivně si takové situace „dopřejme“. Stačí jen rychlé nahlédnutí – focusing na téma, které nás tíží.

Zapsáno: 12.1. 2023, IP

Focusing a konstelace

Už několikrát jsem při focusování zažila propojení focusing s konstelacemi, kdy jako vyjádření přišel obraz jako v konstelaci. Tentokrát se mi při semináři konstelací přihodilo propojení konstelací s focusingem.  Jako zástupci za protagonistu se mi v konstelaci po vyřčení/rozkrytí systémového tabu objevil intenzivní pocit. Právě jeho prožití pobývání s ním se ukázalo jako „řešení“. Více nebylo třeba. Následovala pak také velká vděčnost, podobně jako v závěru focusing. A já – Martina, za tuto příležitost zažít takový přesah, cítím vděčnost také.

Zapsáno: 10.1. 2023, MK

Na zkoušku do skupiny

Výhodné pro zájemce o členství se skupině i pro stávající skupinu je, aby nový člen vstoupil do skupiny nejprve na zkoušku. Vznikne tím prostor pro ověření očekávání obou stran. Takto je to nové téma na skupinu, pokud to skupina jako téma cítí.

Zapsáno: 8.1. 2023, IP

Spolu a proti

Když se objeví dva pocity, ptáme se, jestli je jeden důležitější, nebo jsou „spolu“. Moje nová novoroční zkušenost mi ukázala, že dva pocity můžou být spolu, i když „jsou proti sobě“. V tom jsou právě spolu. Pokračoval jsem: „Jaké to pro mě je, když…“

Zapsáno: 1.1. 2023, IP

Reflexe ze supervize skupiny Jana

Na supervizi naší skupiny přišel prožívajícímu nalepený pocit. Provázející byl připravený, znal postup, a z celého procesu se proto nestalo žádné drama. Společně jsme pak postup při nalepeném pocitu zopakovali podle „papíru“. Ukázalo se (hlavně pro mě), jak je důležité postup znát , nebo mít alepoň po ruce „papír“. Reflektovali jsme také důležitost fázování jednotlivých pokynů při sestupování do těla.

Zapsáno: 8.12. 2022, OB

Změna vedení skupiny Ivana – Markéta

Na posledním setkání předala Markéta vedení naší focusingové skupiny Ivaně. Setkáváme se každé pondělí od 15.55 v Liberci. Pro hosty máme vyhrazené první pondělí v měsíci. V případě zájmu kontaktujte Ivanu na email: ivazlin@centrum.cz  nebo telefonicky 731201110.

Zapsáno: 2.12. 2022, IvanaP

Dlouhé popisování

Dlouhé popisování pocitů nebo vyjádření „je to jako když…“ směřuje k zanoření, k oběťovému scénáři. Něco jiného je, když prožívající OPRAVDU hledá přesné označení. Provázející rozdíl cítí. Východiskem je bez odkladu přejít k dalšímu kroku (… a můžeš s tím být /… a jaké je to celé atd.).

Zapsáno: 25.11. 2022, IP

Sestup svojí pozorností někam do těla, třeba ke středu

Na supervizi naší skupiny se ukázalo, že některé věty používáme nepřesně, tj. jinak než jsou „v Daně“. A to mění význam. Supervizor vytknul provázející formulaci při sestupu do těla: „Sestup svojí pozorností někam do těla. Třeba ke středu.“ Lépe jen: „Sestup svojí pozorností do těla. Třeba ke středu.“ Na příštím focusingu na skupině jsem si všimla, že to provázející znovu použila a také, že je tato formulace „někam do těla“ v textu „Dany“.

Se supervizorem jsme se k tomu vrátili a ukázalo se, že formulace „někam do těla“ má význam pro otevření prostoru v celém těle. Podívat se kde v těle je pocit, který nejvíc poutá moji pozornost. Může to být kdekoliv, i v hlavě. Lidem, kteří s focusingem začínají, se někdy stane, že berou jako úkol sestoupit do středu těla a přehlédnou pocit, který zachytí již během sestupování.

Zapsáno: 7.11. 2022, EP

Markéty zisky ze supervize

Supervize pro mě byla přínosnější díky tomu, že se mi podařilo oprostit od ambic podat dobrý výkon. Mohla jsem tak v klidu vnímat připomínky supervizora a řídit se jimi, aniž bych se tím znejistila a narušila tak proces provázení. Na začátku provázení jsem byla celým tělem napnutá. Supervizor mi doporučil, abych si dala nohy od sebe a opřela se chodidly pevně o zem. Tím jsem se ukotvila, uvolnila a lépe se mi provázelo. Při prožívání jsem brala svoje pochrchlávání jako automatické a nereflektovala ho. Ukázalo se, tento „doprovodný“ pocit je právě teď ten nejdůležitější a přináší mi zprávu. Ve skupině jsme se dohodly, že se budeme při reflexi upozorňovat, pokud zaznamenáme zaplevelování formulací z „Dany“. Nejde o slovíčkaření, ale o drobná slůvka, která mohou odchýlit význam sdělení a tím i celý proces focusing. Viděla jsem to tolikrát, ale teď mi pořádně došlo, jak aktivní je každá role při focusing – prožívající, provázející i přihlížející – všichni musí být skutečně vnímavě přítomní. Jsem za svoje zkušenosti vděčná a těším se na další aha objevy!

Zapsáno: 11.10. 2022, MH

Nalepený pocit a sebe-jistota

Když jsem provázela, přišel prožívající nalepený pocit. Dala jsem rázný pokyn, „otevři oči“, a přiznala jsem, že si vezmu papír s instrukcí a budu pokračovat podle něho. Vše proběhlo v klidu a pro prožívající komfortně. Až s odstupem jsem si uvědomila, že to bylo důležité i pro mou sebe-jistotu. Učinit rázné rozhodnutí a udělat to, co je potřeba v daný okamžik. Jistotu mi dalo dodržení a respektování struktury procesu a vnímavá přítomnost k sobě i k prožívajícímu. Tuhle zkušenost vnímám to jako dar.

Zapsáno: 29.9. 2022, AJ

Supervize – skupina Martina

Opět se nám potvrdila vhodnost pravidelné supervize – i v případě naší skupiny se opět do Dany dostala „plevelná” slova. Je potřeba si na to dávat pozor, členové skupiny se na to mají vzájemně upozornit, nešetřit se.
Přísedící, který sleduje proces, musí zůstat neutrální pozorovatel – tedy neklonit se ani k jedné straně (prožívající x provázející).
Stoprocentní prožívání neznamená přestat vnímat provázejícího. Pokud se to stane, jedná se o ponor.

Zapsáno: 23.9. 2022, MK

Spojení skupin

Skupina Jirky Nováka a skupina Pavly Novákové se dohodly na spojení a vytvoření jedné skupiny. Vedoucí skupiny se stala Katka Patráková. Scházíme se jednou týdně v Železném Brodě. Za tuto možnost děkujeme a těšíme se na společné focusování.

Zapsáno: 3.9. 2022, KP

Můžeme tady skončit?

Když se provázející zeptá na konec a prožívající řekne, že to není to místo a že ještě potřebuje chvíli (nebo o co si řekne) , musí mu provázející vyhovět. Jiná situace je, když focusing musí skončit, protože čas vypršel.

Zapsáno: 2.9. 2022, IP

Jeden den s focusing

Dne 17.9.2022 máme tradiční setkání „Jeden den s focusing“. Je to další příležitost ověřit si, jestli jsme neuhnuli v provázení i v prožívání.

Zapsáno: 19.8. 2022, IP

Z Roškopova

Jako provázející jsem byla u focusingu, který plynul sám od sebe. Prožívající nepotřeboval slyšet věty z Dany, zrcadlení ani jiné intervence. Já jsem i přesto měla pocit, že musím být nějak užitečná. Pokračovala  jsem v provázení, i když to bylo nadbytečné.  V reflexi jsem si uvědomila, že někdy je lepší se stáhnout a zůstat „jen“vnímavě přítomná ( např. otázkou : mám tě teď nechat? Dej mi vědět, kdybys ode mě něco potřeboval), než pokračovat v provázení „obvyklým“ způsobem.

Při vlastním prožívání jsem se „nachytala“ u toho, že pocity, které se vynoří a jsou právě teď nejdůležitější „přehlídnu“, když se mi nechodí. Potvrzuje se, že je lepší reflektovat poctivě vše, i když „se mi to nehodí“.

Zapsáno: 24.7. 2022, IvanaP

Závěrečný pocit

Na setkání v Roškopově jsem se při focusingu jako prožívající potkala s nalepeným pocitem, nemohla jsem s ním být ani odstoupit, tak jsem otevřela oči. Provázející mi řekla, že neví, co mi má říkat, ale viděla jsem, že je vnímavě přítomná, že je se mnou, a to stačilo. Já jako prožívající jsem věděla, co mám dělat, tak jsem nahlas s otevřenými očima pokračovala dál a vše plynulo, jak mělo. Nakonec jsem zažila velkou úlevu, že nemusím být s nalepeným pocitem a velkou vděčnost za to, že jsem se potkala s něčím mým velkým a že provázející byla se mnou.

Zapsáno: 19.7. 2022, ŠTJ

Ze skupiny Jirka

Ze supervize skupina Jirka (nebyl) hlavní  body:
-Je dobře, že se držíme přesných formulací z Dany a nepoužíváme vlastní variace .
– Při hledání  tématu na focusing se nezrcadlí, jen se ověří, co je téma.
– Až teď jsem porozuměla , že se tou nabídkou  “Chceš k tomu něco říct, nebo to chceš nechat radši tak?“ mám poctivě zabývat, jako  těmi všemi předchozími instrukcemi ve focusingu. To je pro mě osobně nové.
– A taky, že je vždycky lepší TO něco říct.
Je to tak, každé čtvrtletí potřebujeme supervizi!

Zapsáno: 13.7. 2022, SM

Závěrečný pocit

Pokud provázející nabídne prožívajícímu místo vhodné na skončení, je to vždy nabídka. V procesu focusing mají odpovědnost oba. Provázející za to, aby výběrem závěrečného pocitu nezachraňoval nebo nevylepšoval proces. Prožívající za to, že si řekne, co pro sebe potřebuje a nesnaží se vyhovět provázejícímu. Dotaz na toto téma padnul na focusingovém setkání skupiny Martiny Kunclové s hosty. Další focusing s hosty bude v září. Těšíme se, vždy je to inspirace a obohacení.

Zapsáno: 29.6. 2022, EP

Vnímavá přítomnost přihlížejícího

Při provázení se prožívající vynořila významná vzpomínka a při tom si zhluboka oddechla. Provázející to oddechnutí nezrcadlil, tak jsem, jak bylo dohodnuto, vstoupila a opakovaně jsem oddechnutí zrcadlila, což při reflexi prožívající pozitivně kvitovala. Při reflexi také provázející sdělil důvod, proč v tom místě nezrcadlil. Provázení je obyčejný dialog mezi dvěma účastníky, kteří umí focusing. Mohla si prožívající o zrcadlení říct sama, nebo provázející říct aktuálně veřejně důvod, proč nezrcadlí, nebo například nabídnout jako variantu ke zvážení odbočku. Vnímavá přítomnost všech zúčastněných je vždy důležitá v každém okamžiku.

Zapsáno: 24.6. 2022, EP

Pozice oběti ve focusing

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout pozici oběti při focusování je, když se zeptáme: „Jaké to pro mě je, když… se cítím ukřivděný…“ Dalším: „Kde v těle mám ten pocit UKŘIVDĚNÝ… Pozici oběti potvrdím, když se zanořím v UKŘIVDĚNÝ. Místo reflexe prožívání, oběť.

Zapsáno: 17.6. 2022, IP

Dva pocity

Na „dva pocity“ se ptáme výhradně u kroku „Můžeš s tím být“.

Zapsáno: 13.6. 2022, IP

Dobrá vůle ve skupině

Dobrá vůle jednotlivých členů skupiny se projevuje v respektování řádu skupiny, jenž se ustanovil jako většinový souhlas. Dobrou vůli při nesouhlasu projevím tím, že si založím vlastní skupinu se svými pravidly. Jedině tak je možné minimalizovat osobní konflikty ve skupině.

Zapsáno: 12.6. 2022, IP

Reflexe pravidel skupiny

Do skupiny jsme zavedli nový prvek – reflexi dodržování pravidel skupiny. Důvodem byla potřeba zachování principu „pro všechny stejně”, jehož nedodržování vedlo ke vzniku nežádoucí dynamiky ve skupině.  Problém jsme měli možnost otevřít a řešit na supervizi, což vidím jako velký přínos. Pravidla bylo třeba znovu jasně formulovat za účasti všech členů. Reflexe probíhá na závěr focusingového setkání.

Zapsáno: 7.6. 2022, MK

Focusing na téma

Ambice vyfocusovat řešení je přímo proti smyslu focusing. Možné cítit, jak určité téma nesu ve svém těle -tj. jestli svíčkovou nebo smažený sýr – a podle toho se rozhodnout. Focusovat na určité téma (například partnerství) je možné právě jen tehdy, když právě teď je to nejdůležitější TÉMA na focusování, když právě teď je tělesný pocit spojený s daným tématem ten nejdůležitější.  

Zapsáno: 26.5. 2022, IP

Význam rekapitulace

Téma na focusování je divný pocit v „břiše“. Pak hlava, dýchání, ramena a závěrečný pocit v žaludku spojený s AHA se strachem z lékařského zákroku. Ten první pocit (téma) tím dostal srozumitelný význam. I když se to ne vždy stane, význam rekapitulace je také v uznání – dání místa všemu, co ke mě patří, bez rozlišování toho, co je lepší a horší.  

Zapsáno: 17.5. 2022, IP

Ambice

Měla jsem příležitost na setkání provázet 2x. Do druhého provázení jsem naskočila s radostným pocitem „to mi to půjde“, když už je to podruhé. Namísto uvolněně jsem se ale cítila ztuhle, můj hlas byl strojový, což se projevilo na intonaci. Přihlížející to vzápětí reflektovali. Ty ambice!  

Zapsáno: 11.5. 2022, AJ

Nezapomeň

Při provázení si prožívající zdůraznila vyslovením svého jména potřebu oslovování. Znejistělo mě to, jestli jsem neřekla špatně její jméno. Focusing pokračoval a prožívající opět zdůraznila svoje jméno. Opět mě to znejistilo. Problém byl v tom, že jsem se nezeptala, kdy ji mám v procesu oslovovat a že jsem z toho znejistěná. Místo vnímavé přítomnosti jsem se v hlavě zabývala, kdy mám prožívající oslovovat. Ztrátu energie mého provázení pak při reflexi potvrdila prožívající i přihlížející.

Platí stále tedy: ….. nezapomeň, že kdybys něco ode mě potřebovala , tak mi řekni , já ti taky řeknu, kdybych já něco potřebovala. Budu si to pamatovat.

Zapsáno: 10.5. 2022, KP

Při dávání i dostávám

Na posledním focusing jsem se cítila tělesně velmi unavená a hlas jsem měla vysílený. Když jsem ale měla provázet, napomenula jsem se a byla jsem plně k dispozici prožívající. Na konci procesu jsem zhodnotila, že mi „práce“ při provázení dodala sílu, provázení jsem si užila a zažila vděčnost. Být v řádu mi dodalo sílu a já jsem tak při dávání mnohé dostala.  

Zapsáno: 4.5. 2022, MH

Co dělat?

Dotaz: Ve skupině jsme z nácvičných důvodů zkoušeli inventuru. Ráda bych se zeptala, jak ukončit provázení, když během celé inventury provázený vybírá téma a stále má něco, co mu brání být v životě opravdu šťastný.

Odpověď/návrhy: Když se čas vymezený na provázení chýlí ke konci a prožívající stále „něco má“, je potřeba skončit: „Jaké to pro tebe je (jaký je to pocit), když musíme končit a ty stále něco máš?“
Nebo: „Musíme končit. Teď všechno, co tam ještě je, co ti brání…, vem dohromady a zeptej se sám sebe, jestli i tohle všechno dohromady by šlo na chvíli odložit“.

Jestli má ještě někdo nápad, přiložte!  

Zapsáno: 3.5. 2022, IP

Drž se!

Když se držíš Dany, nic se ti nestane.  

Zapsáno: 28.4. 2022, IP

Vnímavá přítomnost – připomenutí

Vnímavá přítomnost je tělesný stav, vnitřní nastavení celého organismu. Umožňuje být k dispozici ve smyslu dávání toho nejlepšího, čím disponujeme, a to jak vně, tak také ve vtahu k sobě. Současně také vnímavá přítomnost usnadňuje oddělování důležitého od nedůležitého a pomáhá odlišit hranici mezi vlastní odpovědností a tím druhým a to s pokorou, přičemž se TO CELÉ odehrává v jiné- spirituální – dimenzi bytí. Právě to je tím darem, který nám umožňuje být naplno v přítomnosti ve svém životním poslání a síle, vzdát se dětské slepé lásky a poznat život, jaký je. 

Vnímavá přítomnost ve focusing znamená vnímat sám sebe, jestli mě příběh prožívajícího nestrhává- nevtahuje, jestli nemám ambici to prožívajícímu usnadnit, jestli neusiluji o moc nad procesem, nebo dokonce nad prožívajícím.

VP znamená, že se držím struktury a jsem ale také připravený zaregistrovat, když přijde „Komplikace“

VP je také schopnost přiznat, když nevím, co se děje, jakou instrukci mám dát, a sdělit to prožívajícímu, nebo se ho zeptat.

VP pomáhá provázejícímu držet časový limit.

VP znamená, že provázející respektuje a jde tempem prožívajícího, je pozorný k energii sdělování a k přesnému zrcadlení.

Vnímavě přítomný provázející sleduje prožívajícího, co se děje s jeho tělem a výrazem, nevstupuje příliš brzo a rychle do vyjádření nebo tělesného prožívání (pláč) prožívajícího, ale na druhou stranu pozorně vnímá signály „ponoru“ nebo „úletu“, aby PROVEDL prožívaného zpět do bezpečného prostoru pro focusování.

VP u prožívajícího je, když reflektuje docela přirozeně probíhající proces, všímá si i drobných tělesných pocitů, bez souzení sděluje (přiznává si) to, co se objevuje při procesu a autenticky si říká, co od provázejícího potřebuje právě teď.

Zapsáno: 25.4. 2022, IP

Vzdát se?

U „úletu“, ale ještě zřetelněji u „ponoru“, se prožívající vzdává nutnosti (zbavuje možnosti) mít svůj život ve svých rukách. Atraktivita tohoto postupu vychází z představy, „jaké by to bylo, kdyby se někdo postaral za mě o to mé“.  

Zapsáno: 21.4. 2022, IP

Focusing na téma, nebo co je právě teď to nejdůležitější?

Na začátku provázení si prožívající řekl, že chce focusovat na téma. Po sestupu do těla dostal instrukci, ať si to téma vezme dovnitř do těla a podívá se, kde ho nese, a zároveň ať zachová respekt k tomu, pokud by se v těle objevilo něco, co je právě teď to nejdůležitější. Po skončení focusing prožívající reflektoval, že pro něj byla nabídka a připomenutí toho, co je právě teď to nejdůležitější, dobré.  

Zapsáno: 10.4. 2022, EP

P.S. Inspirace k vnímavé přítomnosti prožívajícího: „Kdyby býval“ prožívající už přímo při prožívání řekl, že ta instrukce je pro něj „dobrá“, mohla „by to být“ důležitá odbočka. (Asi byla, když měl potřebu to na konci reflektovat) -IP.

Nezdržuj se

Když se ti při sestupu do těla objeví hodně, ale hodně silný pocit, nemusíš se ptát, co je tím tématem na focusování. Je to v rámci dodržení struktury OK. I kdyby nebyl on, tělo si s tím poradí.  

Zapsáno: 9.4. 2022, IP

Focusing je práce

Platí pravidlo: Za práci peníze. S dětmi je hodně práce, ale žádné peníze za to nemáš. Máš ty děti. Když pracuješ- focusuješ, žádné peníze za to nedostaneš. Jen to VÍC, co za žádné peníze nemůžeš získat. 

Zapsáno: 8.4. 2022, IP

Chyba provázejícího

V rámci mého prožívání jsem zažila, že pokud jsou prožívající i provázející otevření a vnímavě přítomní, pak i zdánlivá „chyba“ může být velkým přínosem. V průběhu focusing se chyba provázejícího stala součástí mého prožívání, takže „chyba“ pro mě byla nakonec velkým darem. Na tom jsem si uvědomila, jak důležitá byla moje vnímavá přítomnost jako prožívající. 

Zapsáno: 15.3. 2022, IvanaP

Co jsem dostala a odnesla si ze supervize -Markéta

1) Pokud hrozí, že se proces začne motat, použít „vysvobozovací formulku“: „Co máš teď v těle?“
2) Důležitost přesné formulace při pokynech k sestupování: „Sestup svou pozorností někam do těla, třeba ke středu a dej mi vědět, až tam budeš…“ Použila jsem „…sestup do těla, třeba do jeho středu“, což je příliš uzavřená formulace, která omezuje prostor prožívajícího.
3) Pokud provázející vidí něco, co prožívající nereflektuje, může se ho zeptat: „A co se teď děje?“, ale neříká mu, že vidí něco, čeho si prožívající nevšimnul. Provázející nechá zodpovědnost prožívajícímu za jeho focusing.
4) Pokud provázející přistoupí na mocenské ambice prožívajícího, nenabídne mu to, co je v procesu právě teď nejdůležitější, např. odbočku. 
5) Důležitost rytmizace oslovení prožívajícího: „Dano…čárka/pauza…já tě teď budu provázet…“
6) Pokud provázející nechce dávat, není vnímavě přítomný, při provázení tak např. nezachytí, že se prožívající noří, nezmění dle potřeby intonaci hlasu apod.
7) Pokud k sobě není prožívající vlídný a vnímavě přítomný, přeskočí odbočku, nereflektuje v danou chvíli, co se děje v těle a co je zvnějšku vidět.

Zapsáno: 13.3. 2022, MH

Nemám potřebu

…nemám teď potřebu focusovat. „Jaké to pro mě je – jaký je to pocit, když teď nemám potřebu focusovat (nemám čas, nemám chuť atd.) .

Zapsáno: 9.3. 2022, IP

Kniha poslaná Bárou z Prahy od focusingového příznivce

Přeji hezkou neděli… Právě jsem dokončil převod knihy Síla focusingu do elektronické podoby (jako e-kniha totiž neexistovala), třeba se Vám nebo někomu bude hodit. Posílám odkaz na 3 velikosti, podle rozměru displeje… Kryštof

https://ulozto.cz/file/5kOcSXYUudVs/sila-focusingu-s-pdf#!ZGNjZwR1ZmD4MJSzAQR5ZGSwATR4p1MxqIyAnaSQE3cFZmuw

https://ulozto.cz/file/xuqjEvyUmss4/sila-focusingu-m-pdf#!ZGOvBGR2AQZ2LmSyZQIzLJRjZwp1MwEmp21IZyAYrT5JH2DkLt==

https://ulozto.cz/file/NkJrbWVmMNNr/sila-focusingu-l-pdf#!ZGMyZmR2AwyzBGVmZ2D5AwAwBTRlZKWBGx1ZG1u3HaqKHmLmLj==

Zapsáno: 20.2. 2022, BM

Chce to čas

Při focusingu se mi v poslední době pravidelně objevoval a vracel jeden pocit v těle – stejný pocit. Někdy jsem využila i odbočky, jaké to pro mě je, když se mi pocit vrací, zase se objevil apod. Při posledním focusingu ve skupině s hosty mi přišlo vyjádření. Ukázalo se, že je dobré si počkat, postupně „opracovávat“ to, co právě přichází a nemít ambice, získat něco víc a rychleji. Vše má svůj čas. Cítím velkou vděčnost a pokoru za tuto zkušenost.

PS.

PS:  Na focusingu s hosty se téma, že „vše má svůj čas“ ukázalo jako společné. Provázející požívající opakovaně, čtyřikrát, oslovila jménem jiného člena skupiny. Nakonec se toto prožívající propojilo jako vyjádření. Pro nás, přihlížející, to byla také cenná zkušenost, co s námi pozorování opakovaného přeřeknutí provázejícího dělá.

Zapsáno: 14.2. 2022, MH

Vyplatí se

V 6. třídě jsem měl úraz kolene. Když mi sundával pán sádru, pořezal mi nohu po celé délce a se sádrou sundal i přilepenou kůži. Sádru mi tehdy dali přímo na kůži. To, a s tím všechno spojené, mi přišlo nyní ve focusing a ani jsem nemusel čekat na ZA. Takže se to vyplatí.

Zapsáno: 14.2. 2022, IP

Od Petry

Na supervizi se ukázalo, že jsem zaplevelila „Danu“ svými formulacemi, a tím, jak je používám dlouho, je neslyším, a ani ti, které provázím v naší skupině. Hned jsem si to prožila v konstelaci, co to dělá s prožívajícím. Vrtalo mi hlavou, jak se věty přeučit a zároveň zůstat při provázení vnímavě přítomná a k dispozici prožívajícímu. Napadlo mě, že se vrátím k papíru a budu „Danu“ při provázení číst. Už když jsem to řekla na skupině, vypadalo to jako blbost, a to se potvrdilo. Při provázení jsem nebyla úplně k dispozici, a stejně jsem pokyny nečetla, jen mi to bralo pozornost. Takže výsledek pro mě je, že „Danu“ je potřeba říkat co nejpřesněji, ale když nejsem vnímavě přítomná, věty to nezachrání. A taky že ambice „udělám to správně“ mi brání v tom být k dispozici. Řešení pro mě zdá se bude se vždycky na focusing připravit, přečíst si „Danu“, dávat si na formulace pozor, ale ne na úkor vnímavé přítomnosti.

Zapsáno: 7.2. 2022, PM

Pozvání – Markéta, Iva, Ema

Zveme vás na focusing do naší skupiny v pondělí 14.2.2022 od 16,00.Sraz v 15,55 před budovou FÚ v Liberci. Zájemci, pište mail, sms nebo whatsapp Markétě (604 277 025) do neděle 13.2.2022 do 16,00.

Zapsáno: 6.2. 2022, MH

Ruku v ruce

Vnímavá přítomnost a vlastní odpovědnost jdou ruku v ruce. I v konstelacích se odpovědnost může ukázat pouze, když je protagonista vnímavě přítomný. Když se při focusing vzdáme vlastní odpovědnosti za proces (noříme se…neřekneme si… atd.), nejsme vnímavě přítomní.

Zapsáno: 5.2. 2022, JŠT

Mocenské ambice

Na supervizi jsem viděla, jak se v procesu focusing projevují mocenské ambice. U prožívajícího například tak, že nepostupuje v procesu k dalšímu kroku. Zůstane pozorností u vyjádření „Je to jako když“ nebo u konkrétní vzpomínky, která se v této fázi procesu objeví, a nezabývá se odpovědi na následující krok („Jaké je to celé“). U provázejícího tak, že nabídne „podívej se jestli je něco ZA“, i když je zřejmé, že tam nic není.  Řešením je víc to individuálně i na skupině hlídat.

Zapsáno: 1.2. 2022, EP

Dana

Opakovaně se ukazuje, že focusující místo Dany užívají vlastní formulace. To je OK, když mají Danu pod kůží a jejich formulace respektuje obsah sdělení. To jsem prakticky nikdy neviděl. Nejčastěji jsou vlastní formulace mocenské ambice. Například: Podívej se, jestli s tím můžeš být“ místo „Můžeš s tím být“, „Řekni mi“ místo „Dej mi vědět vědět“, „Podívej se do celého těla“ místo „Jaké je to celé“ atd.

Zapsáno: 29.1. 2022, IP

Supervize – skupina Martina

Proběhla další supervize naší skupiny. Kromě dalšího vytříbení procesu prožívání i provázení, jsem tentokrát pro sebe ze supervize měla největší zisk jako vedoucí skupiny. Nestačí zajistit organizační chod skupiny, ale je třeba být skutečně na svém místě. Skupina „bez vedoucího“ nabírá jinou dynamiku, než je žádoucí. Pro mě konkrétně tedy přijmout svoje „místo”, nešetřit sebe, že budu šetřit ostatní. Je to kontraproduktivní a focusing se tak snadno dostane mimo svoji strukturu. 

Zapsáno: 26.1. 2022, MK

Vnímavě přítomná provázející i prožívající

Při prožívání při měnícím se pocitu mi přišlo vyjádření „je to jako když“. Provázející se mě vyzvala, ať se podívám, co mám za. Přišlo mi vyjádření, které nebylo úplné za, ale spíš prohloubením vyjádření „je to jako když“. Provázející se mě zeptala, jaké to pro mě je, když mi toto přišlo. Moje odpověď na tuto otázku spustila, pro mě silné a důležité pocity a vyjádření. Jsem za tuto příležitost upřímně vděčná.

Zapsáno: 25.1. 2022, MH

Tělesný pocit

Aby mohl focusing probíhat, musí prožívající mít kontakt s tělesným pocitem, který je právě teď ten nejdůležitější. Někdy je nutné, aby prožívající slovy popsal tělesný pocit, ale jindy stačí, když ukáže rukou, kde v těle pocit má, i když jeho slovní vyjádření je například neurčité. Vnímavě přítomný provázející to pozná. Cítí, že je to tak. Nepotřebuje se doptávat, „nezdržuje“ proces. A naopak. Detailní popisování tělesného pocitu ve většině případů je spíše noření, odvádí pozornost od skutečné otevřenosti.

Zapsáno: 24.1. 2022, IP

Focusing před focusingem

Využila jsem před časem možnost přijít jako host focusovat do jiné skupiny. Dostala jsem mailem jasné a věcné instrukce k organizaci setkání, ale „neklaplo to“, jak jsem čekala. To ve mně vyvolalo známý silný tělesný pocit.  Tak jsem u něj pobyla, počkala na vyjádření „je to jako když“ a „jaké je to celé“. Byl to pro mě velký zážitek – dárek. Často si tu zkušenost připomínám.

Zapsáno: 11.1. 2022, EP

Nalepený pocit atd.

Dnes se nás sešlo na skupině hodně a rozdělili se do více skupin po dvou a třech. Řekla jsem si, že chci být v té po třech s tím, že na poslední fc se ještě přidá čtvrtý. Provázela jsem jako poslední a měla tak dva přihlížející. Provázená na otázku  „jaké je to celé“ odpověděla, že je stále s tím pocitem, že ji stále poutá. Nabídla jsem odbočku a provázející řekla, že s tím pocitem nemůže vůbec být. Me to zaskočilo a zaváhala jsem s reakcí. Přihlížející vstoupila a řekla, aby odstoupila. Já jsem to důrazně opakovala a pokračovala, aby se zabývala otázkou, jaké to pro ni je, když s tím nemůže být. Prožívající řekla, že se jí nedaří odstoupit a že je to tak silný pocit, že musí otevřít oči. Přihlížející řekla, že je to tedy nalepený pocit. Tím, že to řekla, se to pro mě zjednodušilo. Řekla jsem, že si vezmu papír a nabídla rekapitulaci. Prožívající ji využila a posunul se jí závěrečný pocit. Druhý přihlížející ho ještě ukotvil do těla. Skončili jsme rozloučením a poděkováním. Na vstupování jsme se předem nedomluvili, vlastně to v naší skupině neděláme. Já jsem dnes byla za takové vstupy vděčná, přihlížející byli oba vnímavě přítomní. Prožívající řekla, že ji vstupy nerušily, byly potřeba. Pro mě to bylo moje poprvé s nalepeným pocitem, je to pro mě velká zkušenost a ještě mi dojíždí, co všechno jsem dnes dostala. Při skupinové reflexi jsme se domluvili, že budeme pamatovat na domluvu o vstupování.

Zapsáno: 7.1. 2022, SM

„Čisté“ svědomí

Když si prožívající „nevšimne“ nebo neřekne, že se vedle „hlavního“ pocitu objevil ještě jiný pocit (=zkratka) a pokračuje původním směrem, je to na nejhlubší úrovni projev systémové loajality. „Vždyť dělám změnu, focusuju. Nezradím, mám čisté svědomí.“

Zapsáno: 5.1. 2022, IP

Nechala jsem se znejistit

Měla jsem pocit, se kterým jsem nemohla být, a nešla mi odpověď, „jaké to pro mě je, když s tím nejde být“. Požádala jsem provázející o otázku, „co máš teď v těle“ a byl to stejný pocit, se kterým jsem nemohla být. Provázející se zeptala znovu „jaké to pro tebe je, když s tím nejde být“. Opět jsem nemohla najít odpověď a zároveň jsem věděla, že mělo být „je v těle něco s čím být můžeš“. Věděla to i přihlížející, ale neřekl to nikdo z nás. Sdělili jsme si to při reflexi a jelikož provázející na svém trvala, konzultovala jsem to a zjistila dodatečně, že jsem se nechala znejistit a že by sdělení znejistění bývalo mohlo být cestou/ odbočkou.

Zapsáno: 29.12. 2021, AJ

Spolu?

Když se objeví více pocitů najednou, ptáme se, jestli jsou spolu, nebo je některý „víc“. Je dobré si nechat čas. Mnohem častěji je jeden víc, než že jsou spolu, ale převažuje tendence označit je „spolu“. I tak se nic nestane, jen přijdeme o možnost „zkratky“.

Zapsáno: 24.12. 2021, IP

Pozvánka do skupiny Markéta, Ivana, Ema

Pokud si chcete přijít zafocusovat do naší skupiny i mimo termín vyhrazený pro hosty, pak nám napište a domluvíme se. Focusujeme pondělky od 16hodin v Lbc. 
Kontakt na Markétu:  markeeta.hrbkova@gmail.com

Zapsáno: 9.12. 2021, IvanaP

Vnímavá přítomnost poprvé, podruhé,potřetí…

Zážitek pro mě z dnešní supervize naší skupiny. Když jsem vnímavě přítomná, nemusím se ptát prožívajícího zda „…můžeme pokračovat, potřebuješ ještě čas?“Když jsem vnímavě přítomna, tak to vím, všechno ostatní jsou ambice.

Z mého prožívání jsem měla možnost zažít, jaké to je, když se prožívající oddá procesu a „jde se sebou“. Děkuji za tu příležitost.

Zapsáno: 30.11. 2021, KP

3 dary

Pokaždé dostávám informaci, že je třeba „to „ přiznat a „to“ prostě říct – pokaždé jinou formou. Jsou to dary.

Vnímavá přítomnost: Zažila jsem, co dokáže udělat s vnímavou přítomností to, když si jako provázející v půlce uvědomím, že nevím, kdy je čas skončit. Od prožívajícího jsem se na dlouhé vteřiny odpojila. Přiznání ztracení se by bylo užitečné.

Chycená: Prožívající mě 2x upozornila ať mluvím nahlas. Při prožívání plakala a já si uvědomila, že jsem chycená. Přiznání tohoto faktu jsme při reflexi vyhodnotili tak, že by to procesu spíše pomohlo.  

Nevlídná k sobě i prožívající: Přílišné soustředění na proces prožívajícího „abych to udělala dobře“, mi ukázalo tělo – na konci jsem nedokázala odpovědět na otázku, co jsem jako provázející měla v těle.

Zapsáno: 24.11. 2021, AJ

Vnímavá přítomnost – opakování

Vnímavá přítomnost

Vnímavá přítomnost je tělesný stav, vnitřní nastavení celého organismu. Umožňuje být k dispozici ve smyslu dávání toho nejlepšího, čím disponujeme, a to jak vně, tak také ve vtahu k sobě. Současně také vnímavá přítomnost usnadňuje oddělování důležitého od nedůležitého a pomáhá odlišit hranici mezi vlastní odpovědností a tím druhým a to s pokorou, přičemž se TO CELÉ odehrává v jiné- spirituální – dimenzi bytí. Právě to je tím darem, který nám umožňuje být naplno v přítomnosti ve svém životním poslání a síle, vzdát se dětské slepé lásky a poznat život, jaký je. 

Vnímavá přítomnost ve focusing znamená vnímat sám sebe, jestli mě příběh prožívajícího nestrhává- nevtahuje, jestli nemám ambici to prožívajícímu usnadnit, jestli neusiluji o moc nad procesem, nebo dokonce nad prožívajícím.

VP znamená, že se držím struktury a jsem ale také připravený zaregistrovat, když přijde „Komplikace“

VP je také schopnost přiznat, když nevím, co se děje, jakou instrukci mám dát, a sdělit to prožívajícímu, nebo se ho zeptat.

VP pomáhá provázejícímu držet časový limit.

VP znamená, že provázející respektuje a jde tempem prožívajícího, je pozorný k energii sdělování a k přesnému zrcadlení.

Vnímavě přítomný provázející sleduje prožívajícího, co se děje s jeho tělem a výrazem, nevstupuje příliš brzo a rychle do vyjádření nebo tělesného prožívání (pláč) prožívajícího, ale na druhou stranu pozorně vnímá signály „ponoru“ nebo „úletu“, aby PROVEDL prožívaného zpět do bezpečného prostoru pro focusování.

VP u prožívajícího je, když reflektuje docela přirozeně probíhající proces, všímá si i drobných tělesných pocitů, bez souzení sděluje (přiznává si) to, co se objevuje při procesu a autenticky si říká, co od provázejícího potřebuje právě teď.

Zapsáno: 7.11. 2021, IP

Co dělám, když

Udělala jsem zkušenost, že když jsem na otázku „Je to jako když“, začala zdlouhavě popisovat, tak jsem úplně zmizela z prostoru focusing. Vrátila mě až otázka provázející „Jaké to pro tebe je, když…“.

Zapsáno: 3.11. 2021, IvanaP

Postřehy Martiny

Jeden den s focusing

Na setkání “Jeden den s focusing mi „došlo“,  že vnímavá přítomnost není téma jen při provázení, ale že bez vnímavé přítomnosti k sobě to také nejde.

Ve fázi “jako když”, jsme v naší skupině často používali:  “a máš tam něco konkrétního?”, v případě, že jsme si mysleli, že tam je  ještě něco nevyřčeného. Tuto formulaci lektor označil jako NEŽÁDOUCÍ, protože je na prožívajícím, jestli řekne všechno. Odpovědnost je i na provázejícím, jestli odloží svoje ambice. Při focusing má svou odpovědnost provázející a jinou svou odpovědnost prožívající. Připomněla jsem si zásadu „Když nevím, tak se zeptám” a upřesnila, že skončit se dá v kterém koliv místě, když s tím prožívající souhlasí, a že struktura focusing je jistota.

Společný focusing skupin s hosty

Ze společného focusingu skupin vzešel dotaz: Je rozdíl mezi „jaký to pro tebe je, když s tím nemůžeš být?” a „jaký je to pro tebe pocit, když s tím nemůžeš být?“ – Není to rozdíl, význam je stejný. Je to stejné, jako když se dotazujeme: „Jaké je to teď v těle celé?” a „Jaká teď v těle atmosféra?” Stejná nabídka, i když každý potřebuje slyšet svoje – není to na překážku, ale je to limitující.

Zapsáno: 24.10. 2021, MK

Vnímavě nepřítomná

Provázela jsem a sledovali mě 3 přihlížející. Vnímala jsem celou dobu, že víc než provázením se zabývám tím, co si o mně přihlížející myslí. V důsledku také toho se prožívající nořila. IP po konzultaci zreflektoval, že ani přihlížející nebyli vnímavě přítomni a že prožívající si také mohla říct, nebo se napomenout sama. Byla to pro všechny velká zkušenost.

Zapsáno: 18.10. 2021, AJ

Nabídka

Stále platí, že jsme otevřeni zájemcům učit se lektorem focusing. Dělá se to tak, že se zájemce účastní kurzů focusing a je hlavním lektorem seznamován s lektorskou úrovní semináře. Kdo si chce „jen“ ještě více ověřit své porozumění procesu, může se kurzů focusing také po domluvě s lektorem zúčastňovat. Například teď na kurzu provázení. Bude také prostor na odpovědi na otázky z příspěvku níže „CO dělat?“.

Zapsáno: 14.10. 2021, IP

Co dělat?

Co mám dělat, když po mě prožívající chce něco (řekne si), co není v „Daně“? Co dělat, aby přihlížející byl vnímavě přítomný a nerušil? Co mám dělat, když mě jako provázejícího něco ruší, ale prožívající „je v pohodě“?

Zapsáno: 7.10. 2021, IP

Ambice a vnímavá přítomnost

Při prožívání mi vadil tón hlasu provázejícího. Řekla jsem si, aby se mě provázející zeptal: „Proč mi to vadí, místo „Jaké to pro mě je, když …“ Provázející mi vyhověl, a tak jsem měla možnost pocítit, jak je při focusing nevýhodné mít ambici „přijít tomu na kloub“.

Na dnešním setkání jsem si uvědomila, jak je důležitá vnímavá přítomnost pozorovatele. Pozorovatel si během procesu kontroloval mobil. Vyrušilo mě to a zůstalo to ve mně do konce provázení, takže jsem nebyla pro prožívajícího naplno.

Zapsáno: 6.10. 2021, IvanaP

Provázení focusing

Ve dnech 22. – 24.10. máme naplánovaný Kurz provázení focusing. Jsou přihlášeni jen 2 zájemci. Jestli máte možnost, připomeňte potenciálním zájemcům tuhle příležitost, aby i oni měli možnost vyměňovat si i provázení.

Zapsáno: 3.10. 2021, IP

Markéta si poznamenala

Luboš: Příspěvek focusing má být příspěvek a ne zpověď. Igor: Dokud máš konflikt v sobě, nejde se osvobodit.
(IP: Příspěvek focusing má přispět a ne být „jen zpověď“. Dokud máš konflikt v sobě, nejde se úplně osvobodit.)

Zapsáno: 1.10. 2021, MH

Zkušenosti s focusing

Jako host ve skupině se zkušenějšími jsem měl možnost užít si provázení pod „dozorem“. Kvůli vlastní nervozitě jsem nemohl být prožívajícímu plně k dispozici, což potvrdil i přísedící. Na společné reflexi pak i zkušenější provázející uvedli, že tento pocit nervozity (například na supervizi) také znají.

Při prožívání ve skupině jsem udělal odbočku, která ale byla vymyšlena hlavou. V dalším průběhu focusování jsem si uvědomil, že to nesedělo a podíval jsem se, jaké to pro mě je. Uviděl jsem, že takto natlačené rozhodnutí je velká ztráta. Jsem rád, že jsem to mohl uvidět a pobýt s tím.

Jako přísedící jsem byl přítomen u situace, kdy prožívající nalezla odpověď na otázku „Je to jako když?“, ale věděla, že není schopna ho přesně a stručně popsat. Řekla proto pouze, že to má a proces pokračoval. Vědomé rozhodnutí neříct vyjádření z tohoto důvodu pro mě bylo nové.

Zapsáno: 29.9. 2021, AP

Jeden den s focusing

Na setkání jsme využili pro rozvoj kompetencí provázet a prožívání při focusing osobní konstelace na téma focusing, a to se potvrdilo jako další podstatná forma supervize. Je to příležitost pro odvážné podívat se, co mi například brání být naplno vnímavě přítomný, proč se nechávám strhnout do ponoru atd.

Zapsáno: 19.9. 2021, IP

Vděčnost na „konci“ procesu

Při posledním focusingu se skupinou, když jsem provázela, mi začal zvonit telefon. Telefon jsem vypnula  a mluvila jsem k prožívajícímu o tom, jak mě to rozhodilo. Mluvila jsem moc a na to mi prožívající řekl, ať už to neřeším a pokračuju v provázení. To jsem udělala, ale byla jsem rozhozená až do konce. Po skončení jsem reflektovala moje rozhození, že jsem nebyla plně k dispozici a také to, jak reagovalo moje tělo. Ukázalo se, že to vyrušení bylo větší pro mě než pro prožívajícího. Celé se to proměnilo dneska, když mi došlo, že to celé můžu uchopit jako moje téma, na které se podívám na konzultaci, na konstelacích nebo při focusing. Děkuji.

Zapsáno: 9.9. 2021, JŠT

Skupina v Praze

Dnes dorazila zpráva z pražské skupiny, že se stále a i pravidelně scházejí. Napsala Jitka.  

Zapsáno: 7.9. 2021, IP

Možnost

Na konstelacích je možné „natrénovat“ vnímavou přítomnost a zkušenost s vnímavou přítomností lze využít při konstelacích.  

Zapsáno: 6.9. 2021, IP

Odpovědnost prožívajícího

Na minulém focusingu jsem měla dva pocity po sobě, se kterými jsem nemohla být. Provázející byl z mého pohledu ten velmi zkušený, a tak jsem v zásadním okamžiku z této jakési úcty nevyužila možnosti, že si řeknu, když zaváhal a nenabídl dle struktury otázku, která mi hned vyběhla na mysl – Je ve tvém těle něco s čím můžeš být. Po jeho zaváhání následovala jeho otázka, jestli jsem odstoupila? Nešlo mi to a provázející mi nedával pokyn „odstup“ s razancí znovu. Já jsem tak trochu zvědavě najednou na něho pootevřela oko, což si vysvětlil jako „ tak ti to otevřelo oči“, je to nalepený pocit.

I když jsem s tímto výkladem nebyla úplně vnitřně ztotožněna už jsem oči otevřela a vnímala, co moje tělo dělá. Takže jsem jej procházela a popsala pocity a vnímala, že kdybych se k tomu jen na mm přiblížila bylo by zase „ zle.“ Tak to nejspíš skutečně nalepený pocit byl. Provázející byl stále zaskočený a po ukotvení závěrečného pocitu jsme reflektovali to, že já jsem věděla, co má být a neřekla si. A on, že tedy nevěděl, byl zaskočen, a tak to nějak dopadlo.

Při skupinové reflexi jsme procházeli materiál k tomu určený od Aleše s tím, že si jej všichni projdeme pro příště.

A mně se závěrečný pocit během dalšího focusingu, který jsem sledovala jako přihlížející,  stále ještě dovařoval.

( Co byste na jejich místě dělali vy? od IP) 

Zapsáno: 2.9. 2021, AJ

Novinka

Možnost podívat se na starší příspěvky je nově na konci „Aktualit“.  

Zapsáno: 31.8. 2021, IP

Nabídka

Zveme všechny zájemce o focusing, i se základním kurzem, na setkání do Jablonce nad Nisou, ulice v Aleji 42. V úterý 7. a 21. září, 17 – 19 hodin. Je to příležitost setkat se lidmi napříč skupinami, kteří pravidelně focusují. Pište nebo volejte: eliska.pokora@gmail.com, 608 973 674. 

Zapsáno: 29.8. 2021, EP

Oběť při prožívání

Na posledním setkání jsme zažily, jak probíhá focusing, když je prožívající v pozici oběti. Prožívající si neříkala, mluvila potichu, nereflektovala nahlas vše, co se odehrávalo, dělala trpitelské pauzy. Všechny jsme si z toho něco odnesly. Provázející např. zkušenost, jak se chytila a jak ji to omezovalo při provázení, přihlížející měla možnost vidět, jak moc nevlídná k sobě může prožívající být, a prožívající, jak destruktivní je být v pozici oběti pro všechny kolem, včetně jí samotné. Cítím vděčnost za tu příležitost toto zažít a vidět i vliv na proces focusing a všechny zúčastněné.

Zapsáno: 23.8. 2021, MH

Nořím se, ulítávám

Když víš, že při focusování ulítáváš nebo se noříš a nejde ti to dlouho změnit, můžeš se na TO podívat v konstelaci jako na symptom. Když doopravdy to chceš změnit!

Zapsáno: 12.8. 2021, IP

Opakovat si podle pokynů těla

Při posledním provázení i prožívající řekl, abych formulovala pokyn přesně podle Dany: „…jen s tím buď a všimni si, jestli se ten pocit nějak mění“, abych říkala „mění“ a ne změní. Vyhověla jsem a dávala si na to pozor. Poté mi došlo, že jsem už delší čas měla pocit, že mi v té větě, jak jsem ji říkala, něco nesedělo. Až díky tomu, že i prožívající řekl, mě trklo, zopakovat si celou Danu pozorně a časem upravené formulace narovnat.
To mě inspirovalo i ke znovupřečtení Pohádky o malé ptačí holčičce. Když jako provázející říkám prožívajícímu: „…jako ta sova s ptačí holčičkou…“, chci, aby tělo vědělo, co říkám.

Zapsáno: 4.8. 2021, MH

Všímat si těla, popisovat tělesné pocity, reflektovat myšlenky

Při prožívání jsem si nevšímala tělesných změn, např. pohybu končetin a zabývala jsem se jen těmi „důležitými“ pocity. Na otázku:“Co se teď děje?“, jsem neodpovídala popisem tělesných pocitů, např.: „Teď zhluboka vydechuji a opírám se rukama o nohy…“
Pokud pochybuji, zda změna pocitu je „ta malá nepatrná“, kterou cítím, mám to říct například: „Jsem teď znejistěná, jestli ta malá změna je ta změna.“ (od ip: „Je, i kdyby o milimetr…“)

Zapsáno: 27.7. 2021, MH

Reflexe procesu provázení: Nevysvětluj, nediskutuj, neobhajuj se

Z posledního setkání focusing si odnáším inspiraci do naší skupiny, jak lépe dělat reflexi procesu provázení. Tak, že postupně mluví vždy jen jeden a ostatní ho „jen“ vyslechnou. Nevysvětluj, nediskutuj, neobhajuj se.

Zapsáno: 17.7. 2021, EP

AHA efekt

Po ověření pocitu na focusování mi hned přišla konkrétní vzpomínka. Překvapilo mě to, ale řekla jsem ji. Po té jsem si řekla, že chci pokračovat otázkou „jaké je to celé“.

Zapsáno: 17.7. 2021, IvanaP

Reflexe

Na posledním focusingu se skupinou jsem si vyzkoušela reflexi provázení podle dopručené struktury s tím, že mluví jen jeden a ostatní mlčí. Informace, které jsem dostala od přihlížející, co jsem dělala-nedělala „dobře“, jsem najednou vnímala jen jako informace, se kterými můžu, ale nemusím souhlasit, nic osobního.

Zapsáno: 14.7. 2021, JŠT

… pro případ, že by ses k tomu chtěl vrátit.

„Chtěl vrátit“ se rozumí „chtěl/musel“ (ve smyslu puzení). Zvědavost to není to, co je focusingový princip.

Zapsáno: 13.7. 2021, IP

Zkušenost Ivy

Přistihla jsem se, že jsem se zacyklila v neustálém hledání správného vyjádření „je to jako když“, chtěla tomu přijít na kloub. Tato mocenská ambice je vždy na obtíž a brání být s tělem v kontaktu.

Na vlastní těle si uvědomila, že často opomíjený pocit, který se nám nezdá „dost dobrý“ či vznešený, se ukáže jako ten nejdůležitější.

Měla možnost uvidět, že všechny pocity jsou stejně důležité, ale některý je právě teď důležitější. Později příjde na řadu další pocit, který je aktualně ten nejdůležitejší.

Zapsáno: 11.7. 2021, IvanaP

Nalepený pocit jako dar

Když jsem si při prožívání neřekla, co jsem potřebovala, v průběhu prožívání se mi pocit opakoval, až z toho vznikl nalepený pocit. Při dalším focusing se ukázalo, že to nebyla náhoda – objevil se mi ten stejný nalepený pocit hned ze začátku prožívání…Využila jsem tuto zprávu a podívala se na něj v RK.

Zapsáno: 12.7. 2021, EF

Po 50-ti letech TO přišlo

Po 50-ti letech od úrazu se mi při focusování událost uzavřela. Někdy to hold trvá déle, ale „stálo to za TO“.

Zapsáno: 11.7. 2021, IP

Cenzura při prožívání

Když „cenzuruji“ při prožívání, co mi přijde, přicházím o dar z prostoru TAM VÍCE.

Zapsáno: 27.6. 2021, IP

Provázejícím

Kdo z provázejících má zájem pobýt na základním kurzu focusing 23. – 25.7. 2021, může. Jen je nutné svou účast domluvit předem u IP.

Zapsáno: 27.6. 2021, IP

Reflexe

Opravdu je výhodné ve skupině při reflexi provázení držet se doporučené struktury a naopak je nevýhodné zaplétat se do vysvětlování (a obhajování). Případné rozdílnosti je možné si zaznamenat, vzít na supervizi, nebo se dotázat.

Zapsáno: 23.6. 2021, IP

Zkušenost

Stalo se mi, že mi  provázející při rekapitulaci, kvůli domnění, že jsme překročily časový limit, řekla : “ Teď je čas na rekapitulaci, ale udělej to rychle, nemáme čas“. Zarazilo mě to, ale pokračovala jsem dál. Později jsem si uvědomila, že jsem to mohla říct. Udělala by se odbočka a umístilo by se TO do těla. Tak třeba příště budu k sobě vlídnější a vnímavější.

Zapsáno: 7.6. 2021, IvanaP

Ze supervize

  • pokud chybí vnímavá přítomnost (v roli provázejícího, ale i k sobě při prožívání), tak to prostě vždy “nějak nejde”
  • ambice  “udělám to dobře”, „pomůžu ti“ aj. jsou STÁLE na škodu
  • nemluv zbytečně, ale říkej vše!
  • vysvětluješ, obhajuješ, nebo odpovídáš na otázku?

Zapsáno: 4.6. 2021, MK

Někdy je potřeba doptat se, jindy nezdržovat proces

Focusovali jsme s hosty. Po skončení jsem jako přihlížející upozornila provázející, že se může prožívajícího „doptat“. Například ve chvíli, když provázející cítí, že prožívající není v kontaktu se svým tělem a tělesným prožíváním a tzv. uletí. Naopak, když prožívající odpoví například „mám to tady v břiše“ nebo si na popsané místo na tělo položí ruku, doptávat by znamenalo proces zdržovat a tady to není vhodné. Vždy záleží na konkrétní situaci.

Zapsáno: 3.6. 2021, EP

Respekt k procesu (konzultováno s lektorem)

Řád se projevuje také tím, že mám respekt k procesu.

Při posledním setkání skupin a hostů jsem si uvědomila další důležitou věc: Po “oddat se procesu” v roli provázejícího i prožívajícího, a ponechání odpovědnosti za proces na prožívajícím, je to respekt k procesu. To zahrnuje vnímavou přítomnost, strukturu, pokoru k tomu, co nás přesahuje –  tj. moudrost těla. Respekt k procesu se projeví i v projevení vděčnosti na konci focusing.

Zapsáno: 3.6. 2021, MK

Supervize je příležitost

Supervize je příležitost, inspirace, ne zkouška ani kontrola.

Zapsáno: 3.6. 2021, IP

Zkušenost z provázení – ověřuj, ověřuj, ověřuj

Při focusingu ve skupině Jany jsem provázela nováčka a dostatečně jsem neověřovala, jestli to, co popisuje prožívající, je tělesný pocit. Bylo jasně vidět, jak se prožívání změnilo ve chvíli, kdy jsem se vzpamatovala a začala se pořádně doptávat. Přihlížející mi to potvrdila při reflexi. Uvědomila jsem si, že se často spoléhám na to, že slova prožívajícího „sedí“ na to, co se děje, i když pocitově mi to nehraje.  A to je chyba, především při provázení nováčka, ale i „starých kusů“.

Zapsáno: 21.5. 2021, PM

Co takhle …

Co takhle zkusit po čase jen tak  INVENTURU?

Zapsáno: 15.5. 2021, IP

Postřehy Markéty

Komentované prožívání
Přistihla jsem se, že komentuju svoje prožívání, což je v kontrastu s neposuzuj, neopravuj. Nebyla jsem k sobě vnímavě přítomná.

Odstup!
Při provázení jsem řekla „odstup“ málo razantně než bylo potřeba. Jindy jsem viděla, že, z mého pohledu, menší razance stačila. K pokynu „odstup“ je potřeba být vnímavě přítomný. A chci se pochlubit, zvládla jsem nalepený pocit. Jsem za tu zkušenost vděčná.

Mám si říct
Jako prožívající jsem si uvědomila a při reflexi přiznala, že si dostatečně neříkám a jsem „shovívavá“ k provázejícímu, a tím si „kálím“ do vlastního hnízda. Nesmím zapomínat, že když něco potřebuju, mám si říct. Taková příležitost je jen málokde mimo focusing.

Postřehy pozorovatele
Viděla jsem, že když provázející nezrcadlí se stejnou energií nebo důrazem na slabiky, jak to prožívající řekne, energie se úplně ztrácí. Přesné zrcadlení včetně vzdechů, výdechů apod. proces „prohlubuje,..rozvíjí…“.
Když provázející při úvodních pokynech přidá do věty “ …nebo mi dej vědět, kdyby TI to nějak nešlo“ postavily se mi všechny chlupy a slyšela jsem, že to tam nepatří.

Zapsáno: 5.5. 2021, MH

Inspirace

Zkus si s vnímavou přítomností (zkus sovu a holčičku) chvíli pobýt u svého srdce (nebo jiného tělesného orgánu). Neposuzuj, neopravuj, nedávej tomu žádné významy…a všimni si, co se děje…

Zapsáno: 28.4. 2021, IP

Základní kurz focusing -náhradní termín

Dubnový termín kurzu jsme byli nuceni zrušit. Náhradní termín je 23.-25.7. 2021.  Zájemci se mohou hlásit už nyní.

Zapsáno: 19.4. 2021, IP

Drobnosti při provázení

Měla jsem možnost navštívit jinou skupinu a zažít provázení od „služebně mladšího“ kolegy. Provázející byl vnímavě přítomný, respektoval moje tempo a navíc, a to mě překvapilo a nahlas jsem to i reflektovala, používal při provázení pro mě neznámé drobnosti – slůvka, jemné pokyny. Velmi citlivě mě tyto drobnosti popoháněly a pobízely k práci a dokonce bych řekla, že i vedly k prohloubení mého prožívání. Neodbyla jsem tak nic a skutečně se vším důkladně zabývala. Pro mě skutečně cenná zkušenost a inspirace.

Zapsáno: 17.4. 2021, MH

Prožívající se „noří“

Když se prožívající při focusing NOŘÍ, opouští přítomnou realitu a v tom smyslu páchá sebevraždu. Když ho provázející na noření neupozorní (ať je to z jakéhokoliv důvodu), souhlasí s prožívajícím v jeho debaklu a staví se spolu s ním proti životu, jaký je. Provázející ale také může/musí respektovat volbu prožívajícího, ale nemusí s ní souhlasit!

Zapsáno: 7.4. 2021, IP

Zkušenosti od Aleše

Následující zážitky jsem konzultovat s lektorem a on mi doporučil, aby se o zkušenosti tímto způsobem podělil:

Po delší době jsem měl možnost účastnit se focusingu v modifikované skupině jako host. V rámci mého prožívání jsem zažil to, že celý focusing se různými pocity vztahoval k jedné události. To, k čemu pocity přísluší, se ale ukázalo až po tom, co jsem „povolil“ a nechal tomu čas.

Kromě toho jsem měl jako přísedící možnost připomenout si problematiku odfajfkování – odpovědi je nutné odfajfkovat, Můžeš s tím být? → Můžu → Můžeš. Ale používám na to vždy formulaci prožívajícího. Takže když odpoví na otázku „Hm“, odfajfkovávám taky pomocí „Hm“. Pokud použiju jinou formulaci, prožívající odpoví „Hm“ a já „Můžeš“, nejsem s prožívajícím, protože jsem nezachytil, co řekl a soustředil jsem se na něco jiného, třeba abych to měl „v pořádku“.

Také jsem opět měl možnost setkat se s „Nechci, ale můžu s tím být“. Zaprvé to znamená nevlídný postoj vůči danému pocitu, který ale lze změnit vnímavou přítomností nebo jinak. Zadruhé není „nechci“ focusingový výraz, takže je potřeba prožívajícího na toto upozornit.

Zapsáno: 5.4. 2021, AP

Zdálo se mi

Malé dítě, když se mu zdá sen (třeba ošklivý), řekne: „Zdálo se mi…“ Dospělý, když se mu zdá sen (třeba ošklivý, záhadný, nesrozumitelný atd.), řekne: „Proč…?“ Může se stát, že se nějaká souvislost objeví, častěji ale dojde k odpojení od skutečného významu. „Neposuzuj, neopravuj, nedávej tomu žádné významy, jen s tím buď.“

Zapsáno: 30.3. 2021, IP

Čas skončit

Na posledním setkání jsem, asi po 10- ti minutách prožívání, dostala z těla zprávu, že chci skončit. V tu chvíli jsem začala přemítat, že jsem ještě plně nevyužila čas na focusovaní, a tak jsem pokračovala dál. Ale už to nebylo to pravé, víc než tělo se mi ozývala hlava. Tělo si správně řeklo, kdy je čas skončit. Přístě k sobě budu vlídnější a vnímavější a skončím, když to tak budu cítit.

Zapsáno: 20.3. 2021, IvanaP

Reflexe – Andrea

Chci se podělit o svůj dnešní a dřívější zážitek. Dnes jsem zažila své první provázení  velmi zkušené kolegyně a po  cestě domů jsem vstřebávala všechny dojmy. Došlo mi víc do hloubi, jak velký význam má vnímavá přítomnost a jak je na mě všechno vidět – když vnímavě přítomna nejsem. Vím díky reflexi přihlížejících. Prožívající totiž popsala po delším hledání „je to jako když“ – „ si Umřu“ a já ni zůstala doslova jen civět. Vykolejena možným významem toho prožitku v mé hlavě nikoli s přítomností k ní. Ona se při reflexi smála a reflektovala, že čekala jen odzrcadlit to „ si umřu“, a moje mysl v tom hledala už kdoví co. Provázení pak už běželo dál, ale pro mě je to velký zážitek.

A zážitek druhý z focusingu o týden dřív. Také mi to doznělo až s jistým zpožděním, když prožívající nemohla být s pocitem poprvé – odstoupila a přišel pocit nový s ním být mohla, pak přišel další, s tím být opět nemohla – odstoupila, přišel další, se kterým být nemohla – odstoupila a pak už zase být mohla se vším až do konce.  Pro mě to byla první taková odstupovací zkušenost a na základě toho mi došlo, že otázka můžeš s tím být pro mě přestala být tzv. formální.

Zapsáno: 17.3. 2021, AJ

Ze supervize

Ze supervize si kromě osobních připomínek pro každého člena odnášíme zároveň jako skupina připomenutí a usměrnění pro provádění reflexe. Každý sdělí své připomínky, pohled, a to je vše. Ostatní do toho nevstupují, nediskutují a nevysvětlují. Pokud se nemůžeme shodnout, je potřeba obrátit se na lektora.

Zapsáno: 4.3. 2021, AP

„Zapomenutý“ závěrečný pocit

Když si prožívající při rekapitulaci nemůže vzpomenout na závěrečný pocit, je možné mu dát vybrat. Zeptat se ho, jestli si nevzpomene na nálepku, jestli si chce nechat čas, aby si vzpomenul, nebo co má teď v těle, nebo co by teď potřeboval – aby si vybral sám. Následně být po skončení provázení pozorný, jestli se po otevření očí ještě něco neděje a to případně reflektovat jako ten závěrečný pocit. Prožívající si ale také může říct sám, co chce.

Zapsáno: 3.3. 2021, BO

Nepolevit a držet přesné formulace

Na poslední supervizi naší skupiny se ukázalo, jak důležité jsou přesné formulace provázejícího. I malá odchylka mění význam. Hrozí, že z malé změny se postupně stane velká. Až jiná formulace. Pro mne to znamená neulevovat si. Nepřesnosti nepřehlížet. Jako přihlížející na ně vždy provázejícího upozorním v rámci zpětné vazby, kterou si ve skupině dáváme.

Zapsáno: 1.3. 2021, EP

Focusing o samotě bez ambic

Přišla mi myšlenka, jaké to pro mě je, když je omezena moje osobní svoboda. Měla jsem prostor na check-in i focusing o samotě, tak jsem toho využila. Šla jsem focusovat a zachytila jsem svoji ambici, „vyfocusovat“, jak jsou ti, co mi berou moji svobodu špatní a já oběť. Napomenula jsem se a nechala proces běžet. A teprve pak mi přišla zpráva.

Zapsáno: 1.3. 2021, MH

Myslím

Když při prožívání myslíš („myslím, že tohle je to téma…“), tak myslíš. Je to něco jiného než být vnímavě přítomný. Vnímavá přítomnost je nastavení, kdy zprávy, odpovědi a informace přicházejí „samy“. Porovnej: „Myslím, že tohle je to téma na focusování“ x „Tohle je téma na focusování“….“co ti přijde jako právě teď to nejdůležitější“.

Zapsáno: 20.2. 2021, IP

FOCUSING

Struktura procesu (tj. co, kdy a jak máš dělat) a vnímavá přítomnost při focusování nás může, když „se dáme“, osvobodit od mocenských ambic a životních debaklů. Vnímavá přítomnost nás vede a provede, kudy máme jít. Proto když jsme vnímavě přítomní, nikdy nemůžeme být sami nebo zažívat pocit opuštenosti a strach z této opuštěnosti.

Zapsáno: 19.2. 2021, IP

Ověřené formulace

Při poslední supervizi jsme si vyjasnili zavádějící formulaci při otázce „Je to jako když…“ a „Co je za…“. Formulaci z Dany, která je vyjádřením jednoho a toho samého jsem si rozdělila na část „Je to jako když“ a část, kterou jsem začala používat jako alternativu pro otázku „Co je za“. Namísto, abych se ptala, „Co je za“ nebo „Podívej se, co je za“ , jsem se ptala prožívající „jestli tam má nějaký konkrétní obraz nebo vzpomínku“. Dozvěděla jsem se, že „ZA“ je konkrétní zážitek, kdy to celé zaklapne a přijde aha efekt. Uvědomila jsem si, že když provázející používala alternativní formulaci, která se „ujala“, měla jsem někdy nepříjemný pocit zvědavosti z její strany. Teď už chápu proč. Budu se držet ověřených formulací.

Co mi dala supervize

Ze supervize jsem si odnesla, že rekapitulovat mám jen tělesné pocity, ne historky, jinak hrozí, že u nich uvíznu. Místo, kde můžeme skončit, může být v průběhu procesu vlastně kdekoliv. Musím ale vždy ověřit, že „je to místo, kde můžeme skončit“. A pro načasování zrcadlení, abych „nelezla provázející do huby“, mi utkvělo přirovnání k varhanám v kostele – počkám, až varhany dozní.

Zapsáno: 18.2. 2021, MH

Focusing s hosty

Společný focusing lidí z různých skupin s různými zkušenostmi s focusing je pro mě stále velkým přínosem. Při posledním setkání se opět ukázalo, že ambice, ať už „udělat TO co nejlíp” nebo „ovládnout proces” je vždy na škodu. A to v obou pozicích – při provázení i při prožívání. Protože je to stále i moje téma, jsem velmi ráda, že jsem to mohla znovu uvidět a uvědomit si to. 

Supervize

Z poslední supervize mám nejintenzivnější zážitek v tom, jak moc je limitující, pokud si s sebou přinesu něco „svého”, osobního. Jako prožívající jsem už zažila, jaké to je plně se oddat procesu. Toto „moje” mi ale brání plně se oddat procesu v pozici provázejícího. Pokud to nedokážu odložit (podobně jako si zout boty přede dveřmi), pak nejsem nikdy plně k dispozici, vnímavě přítomná. Naopak ale, pokud se mi to podaří, pak při provázení odpadá situace, že nevím, co dělat. Protože právě v rámci oddání se procesu a plné vnímavé přítomnosti to prostě vím. Po skončení si to svoje můžu zase odnést, stejně jako když si boty zase obuju zpět. Mám na čem pracovat.

Zapsáno: 12.2. 2021, MK

Když trpím…

Někdy se stane, že provázející „trpí“ (prožívá lítost) s prožívajícím, když prožívající zažívá nějaký bolestný pocit. Kromě toho, že hrozí riziko, že prožívajícího nechá nořit se, ještě navíc netrpí doopravdy s prožívajícím, ale trpí svou vlastní zkušenost, takže vůbec není prožívajícímu k dispozici. Cítěný smysl zážitku prožívajícího je vždy jiný než cítěný smysl provázejícího, i když se jedná o podobný zážitek.

Zapsáno: 11.2. 2021, IP

Tři dary

Při posledním focusingu jsem dostala tři dary.
Při prožívání jsem měla velmi intenzivní pocit a provázejícímu jsem řekla, že „je to pro mě úplně nový pocit“. Provázející byl vnímavě přítomný a porozuměl, jak to myslím a nesnažil se hned „nový pocit“ umístit do těla, nechal mi čas. Řekla jsem si, ať se mě zeptá, jaké to pro mě je, když mi toto přišlo, on mi vyhověl a pokračovali jsme v procesu touto odbočkou. Provázející a já jako prožívající s vnímavou přítomností.
Jako provázející jsem dostala zpětnou vazbu na svůj tón při provázení. Napadlo mě, že podobně může můj projev působit i mimo focusing, a proto lidé reagují jinak, než bych čekala. Uvědomila jsem si, jak je cenné, že ve focusing máme prostor říct si.
Jako přihlížející jsem měla možnost vidět vlídnost a vnímavou přítomnost provázející a prožívajícího k sobě samým a k sobě navzájem. Prožívající vše nahlas popisoval, takže provázející měla skvělý přehled o dění a současně provázející vnímavě reflektovala a s vlídností pevně držela proces provázení. Celé to tak působilo jako příjemný rozhovor dvou přátel, nenucený, plynulý. To byla inspirace!

Zapsáno: 10.2. 2021, MH

Řeknu si

V rámci focusování jsem si uvědomil, že kromě rostoucího porozumění procesu se mi lépe daří popisovat věci tak, jak je doopravdy vidím, cítím a prožívám. Můžu tak bez viny nabídnout připomínky k užitku diskutovaného, a to nejen ve focusing. Je to podobné jako při zastupování v konstelacích. Když se mi to povede, tak se z toho raduju.

Zapsáno: 9.2. 2021, AP

Focusing a sen

Nad ránem jsem jsem měla živý sen, až jsem se z toho probudila. Normálně bych se zabývala tím, co to bylo za sen, ale po zjištění, že sen je jenom sen, jsem pocit spojený se snem umístila do těla a focusovala. Stihla jsem asi jedno kolečko a spala dál. Po probuzení jsem si na to vzpoměla, už jsem nevěděla, o čem se mi zdálo, ale byla jsem ráda, že už to není pro mě důležité, že už se tím nemusím zabývat.

Zapsáno: 8.2. 2021, JŠT

Utajený dárek

Nedávno jsem se při focusing jako prožívající měla možnost potkat s něčím, co ke mně patří, ale o čem jsem doteď neměla ani potuchy. Po focusing jsem si pak uvědomila, že to bylo to, co mi chybělo celý život a co jsem já marně hledala všude a ve všem. Přišel aha efekt- uvědomění a všechno do sebe začalo zapadat a dávat smysl. Prožila jsem to ve focusing, zaklaplo to, tělo to vědělo a i „já to už teď vím“.

Zapsáno: 31.1. 2021, JŠT

Držím se struktury/řádu sám

Když o sobě vím, že  mám opakovaně tendenci se „nořit“ nebo „ulítávat“, hlídám si při provázení odpovědi na položené otázky provázejícícho o to pečlivěji. Takže na otázku: Co máš v těle? neodpovídám „tíhu“ , ale popíšu přesné místo a jaký je to tělesný pocit. Na otázku: Můžeš s tím být? neřeknu „nechci“, ale „Můžu/nemůžu atd. Jestli opravdu stojím o focusování, pak toto je nezbytná aktivita.

Zapsáno: 30.1. 2021, IP

Závěrečný pocit

Na konci focusingu jsem prožívajícímu položil otázku, jestli je tohle to místo, kde můžeme skončit. Prožívající odpověděl: „Ano, ale já u toho pocitu nemůžu být.“ Zeptal jsem se proto, jestli mu mám položit další otázku, ale prožívající odpověděl, že ne a že tady můžeme skončit, což jsme také podle struktury udělali.  V této situaci by pravděpodobně bylo lepší ověřit, co je ten závěrečný pocit právě teď, aby bylo jasné, u jakého tělesného pocitu se doopravdy končí.

Zapsáno: 26.1. 2021, AP

„Nechci“

Při provázení ve skupině jsem prožívající položila otázku „A můžeš s tim být vlídně“. Na to mi prožívající odpověděla, že může, ale nechce. Upozornila jsem ji na to, že „nechce“ do focusingu nepatří a ať si ještě jednou otázku položí a zabývá se jí. Po chvíli odpověděla, že s pocitem může být i vlídně a focusing pokračoval dál.

Zapsáno: 25.1. 2021, BO

Struktura focusing

Při focusování ve skupině jsem jako provázející zažila, že prožívající si několikrát během procesu „chtěla dělat, co chce“, např.pobývat s pocitem v místě, kde je potřeba ověřit – „a můžeš s tím být?“ apod. Trvala jsem na odpovědích a podařilo se mi udržet strukturu, a tak mohl focusing běžet.Uvědomila jsem si, jak snadno můžu při focusování o samotě sklouznout a dostat se jinam a už nefocusovat. Jsem ráda, že mám možnost focusovat ve skupině, být provázená, mít ten servis a nemuset se o tohle starat.

Zapsáno: 20.1. 2021, JŠT

Konec

Během mého provázení jsme se dostali k otázce: Je tohle to místo, kde můžeme skončit nebo ještě potřebuješ chvíli s tím pobýt? Prožívající si řekl, že by chtěl udělat další krok. Vyhověl jsem mu a položil mu otázku, zda může s pocitem být. On s pocitem být mohl. Zeptal jsem se ho, jestli je tohle to místo, kde můžeme skončit. Prožívající ale chtěl ještě pokračovat. Informoval jsem prožívajícího, že je třeba skončit a na další otázky už není čas. Prožívající tuto informaci přijal a focusing skončil běžným způsobem. Reflektovali jsme, že když je čas skončit, tak je nutné to udělat, nehledě na to, co požaduje prožívající.

Zapsáno: 16.1. 2021, AP

Jak jsem se zasekl a osvobodil

Jako host jsem byl provázený od zkušenějšího člena skupiny. Hned na začátku mě upoutaly dva pocity a já se rozhodoval, který z nich bude to téma na focusování. Zaměřil jsem se na zmíněné dva pocity a nemohl jsem se mezi nimi rozhodnout. Provázející mi dal pokyn, abych rozšířil pohled na celé tělo a nejen na to, co se zdálo být nejdůležitější. Když jsem se s odstupem podíval, ukázalo se, že téma se mi nedařilo rozhodnout, protože tam bylo taky něco dalšího, co jsem původně neuvažoval. Díky tomuto pokynu jsem uviděl, že není dobré věnovat něčemu příliš velkou pozornost.

Zapsáno: 16.1. 2021, AP

Nezapomeň

Nezapomeň, že když si nevíš rady, jak s focusing dál, zeptat se: „Co je teď v těle/ Jaký to je pocit, když  to nejde?“.

Zapsáno: 13.1 2021, IP

Vnímavá přítomnost

Bez DÁVÁNÍ(ochoty dávat bez nároku), pokory a odvahy není vnímavá přítomnost možná.

Zapsáno: 8.1 2021, IP

Aktuální nabídka focusing – Jana

Jana nabízí focusing v termínu 9.2 a 13.4.2021, Jablonec n. Nisou. Začátek v 16,50h/v 17h. Kontakt: tel.725816331, stainbruchova@volny.cz

Zapsáno: 6.1. 2021, JŠT

Ivana pro inspiraci

Před Vánocemi jsem byla na návštěvě v nově vzniklé skupině „Jirka“. Provázela jsem začátečníka, který mi až po skončení jeho focusingu řekl, že jsem měla příliš rychlé tempo. Řekla jsem mu, že to měl říct v průběhu focusingu, mohla jsem zpomalit, nebo z toho mohla být odbočka (z rychlého tempa byl pod tlakem ). Domníval se, že já jako zkušenější vím,  co dělám a tudíž se tempu přizpůsobil, i když mu to přinášelo duševní i tělesnou nepohodu.  Neřekl si, co potřeboval, i když jsme na tom byli domluveni. Tak třeba příště!

Na naší dnešní skupině jsem zažila, jak je jednoduché a snadné ulítnout z těla a nepracovat a pak se do těla vrátit a vědomě být přítomná a focusovat. Dá to hodně práce, ale stojí to za to.

PS. Ještě chci poděkovat vánočnímu příspěvku na aktualitách. Nakopl mě, abych se i já podívala, co mám v těle. Otevřelo mi to oči a napětí v těle zmizelo. Děkuji !

Zapsáno: 5.1. 2021, IvanaP

Když pracuješ

Když pracuješ- focusuješ, dostaneš se do bodu, kdy uvidíš nejhlubší souvislosti svojí životní cesty.

Zapsáno: 3.1 2021, IP

Veselé vánoce…

Před vánocemi se mi udělalo špatně, symptomy se zhoršily, plná lednice jídla pití a nic nepomáhalo. Podívala jsem se na stránky focusing a když jsem si pak „dala“ Vánoce do těla, došlo mi, že to byla moje ambice udělat je krásné, šťastné a veselé. Uvnitř bylo prázdno. Po tomto zjištění a zážitku se mi dost ulevilo. Příští rok na to budu pamatovat.
„Otevřeš ledničku a kromě jídla tam není nic, co bys doopravdy potřeboval/a“. ( Původní text je upravený a doplněný).

Zapsáno: 28.12. 2020, IP