Focusingová básnička od Kryštofa

STRACH

Spadaným listím

Usedá strach

Prokřehlý z brzkého rána

Znám jej

Můj starý opatrný přítel

Zdravím jej a usedám vedle něho

Vstaň

Nastudíš se

Neuposlechnu

Jen mu s lehkým pousmáním

Drcnu do ramene