Co je focusing

Focusing je jednoduchá metoda práce s tělesnými pocity. Můžeme-li zůstat u špatně únosných pocitů s vlídností, pochopením a přijetím, otevíráme tím možnost, že se změní. Zároveň nás mohou překvapit nově objeveným významem, který jsme v nich dříve netušili.

Umět focusovat nejsou jen vědomosti, ale jsou to hlavně praktické dovednosti. Dalo by se říct, že jde hlavně o tělesnou dovednost, jako je tomu například při jízdě na kole. Intelekt zde hraje podřadnou úlohu, někdy je dokonce na překážku samotnému procesu. Stejně jako na kole se prakticky každý jezdit naučí, tak pobývat s pocity prostřednictvím focusing je pro všechny, kteří cítí, že „hlava“jen nestačí.

Co je focusing?

–    jednoduchá metoda práce s vlastními pocity- člověk se naučí:

  • vnímat a přijímat pocity, které v nás přirozeně vznikají
  • porozumět zprávě, kterou pocity přinášejí
  • naučí se s pocity zacházet tak, aby nevytvářely stresové vyladění