Jak se naučit focusing

Jak se Focusing naučit

Focusing je nejlépe učit se pod vedením lektora. Stejně jako u sportu pod vedením trénera se i při focusing předejde se chybám. Lektor předkládá nezbytnou teorii, vede skupinu a „provází“ účastníky. Co znamená ve focusing PROVÁZENÍ?

Provázející je vlastně servis pro prožívajícího, je mu k dispozici, aby se prožívající mohl plně soustředit jen na vlastní prožívání. Provázející „jen“vede prožívajícího jednotlivými kroky metody. Tím je zaručené, že focusing bude opravdu focusing a ne například relaxace nebo imaginace.

Máme základní kurz, kurz provázení focusing, výcvik lektora focusing

Základní kurz focusing

Základní kurz probíhá zpravidla od pátečního rána (9 hod) do neděle odpoledne (14 hod) –celkem 24 hodin. Samotný nácvik focusování probíhá ve skupinách o maximálním počtu 6 osob. Skupinu vede lektor, který provází vždy jednoho člena skupiny. Ostatní přihlížejí a pak i oni jsou provedeni.  Na teoretickou část se skupiny scházejí a program probíhá společně. Podle počtu skupin je příslušný počet lektorů.

Na základním kurzu focusing se účastníci obdrží materiály pro základní kurz a naučí focusovat s provázením lektora a o samotě. Výuka má za cíl naučit se metodě, jednotlivým krokům a také porozumět pokynům provázejícího. Jde o to, aby prožívající uměl/věděl jaký obsah popřípadě činnost se pod nimi skrývá a také dělal, co následuje. Účastníci obdrží také osvědčení o absolvování.

Kurz provázení focusing

Kurz provázení začíná zpravidla v pátek v 16,30 a končí v neděli ve 13 hodin –celkem 16 hodin. Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu. Podobně jako v základním kurzu pracujeme ve skupinách a také společně při teorii. Ve skupinách se účastníci provázejí navzájem a jsou také pod vedením lektora.

Kurz provázení focusing doporučujeme ze dvou důvodů. I když někomu bude více vyhovovat focusing o samotě, má při kurzu provázení možnost podívat se na proces „z druhé strany“ a tím si sám také rozšíří dovednost focusovat. Zkušenost říká, že lidé, kteří neabsolvují kurz provázení, po čase focusovat přestanou. Druhý rozměr proč absolvovat provázení je v tom, že je to podmínkou, aby člověk mohl provázet jiného. ( Základní kurz pro provázení nestačí. Je to jako když se sotva naučíš lyžovat a už bys dělal trénera.)

Účastníci kurzu provázení obdrží materiály pro provázení, zdokonalí se v porozumění metodě, mají možnost opakovaně focusovat s provázením a naučí se provázet. Účastníci obdrží také osvědčení o absolvování. Z některých absolventů kurzu provázení pak vznikne nová skupina na focusování.

Výcvik lektora

Nového lektora vybírá a na novou funkci připravuje stávající lektor. Samozřejmostí je, že má kurz provázení, pravidelně focusuje  a provází ve skupině, případně ji vede. Kromě hlubokého porozumění metodě musí umět srozumitelně předat své vědomosti a zkušenosti a umět také reflektovat proces focusing u ostatních jak z hlediska struktury, tak z hlediska prožívání.

Výcvik probíhá tak, že se zájemce účastní základních kurzů a kurzů provázení, zpočátku jako pozorovatel a později stále více jako aktivní vedoucí. Jeho profesní růst je reflektovaný starším lektorem. Ten také rozhoduje o konci výcviku. Ať je to z důvodu „nehodí se“, nebo úspěšného absolvování.

Semináře

 Semináře jsou buď vypsané a připravené některým z lektorů, nebo si akci objedná nějaká organizace nebo skupina zájemců a lektor přijede. Je také možné objednat si individuální výuku focusing u lektora, který toto nabízí -viz lektoři.