František Zimmel

*1976

Vystudoval socialni vedy na FHS UK (Bc) a jednooborovou psychologii na FF UK (Mgr).

Focusingu se venuje od roku 1999, lektorem od 2004.

V soucasné dobe pusobi v oblasti profesniho a rozvojoveho poradenstvi.