Mgr. Ivan Kolář

Nar. 1948 v Praze.

Vystudoval obor Knihovnictví a vědecké informace (specializace – Inf. systémy, projektování, analýza) na FF UK Praha.

Absolvoval tříletý výcvik osobnostního rozvoje a komunikace Rozvoj profesionální kompetence, výcvik Focusing včetně výcviku lektorů Focusing, výcvik a stáž v Občanských poradnách (CABs) ve Velké Británii (Know How Fund), výcvik poradců Občanských poraden (Know How Fund), výcvik školitelů občanských poradců (Know How Fund), výcvik týmové spolupráce a výcvik školitelů pro pracovníky sociálního poradenství (NVF).

V letech 1973 – 1977 pracoval jako řidič tramvaje u Dopravního podniku Hl.m.Prahy. V letech 1977 – 1992 byl zaměstnán jako projektant informačních systémů VTEI ve Výzk. ústavu zemědělských strojů Praha. V letech 1993 – 1998 se věnoval pedagogické činnosti na Katedře sociální práce FF UK Praha a zároveň působil jako vedoucí Informačního centra sociální práce YMCA v ČR. Od roku 1998 dodnes pracuje jako poradce a vedoucí v Občanské poradně Praha, o.s. Od roku 1999 dodnes působí jako školitel občanských poradců a jejich školitelů a jako školitel sociálních pracovníků. Od r. 2000 dodnes je ředitelem Institutu Alice Masarykové pro další vzdělávání soc. pracovníků (AMI).