Zdeňka Rusnoková

Kontakt:
zdenka.rusnokova@gracent.cz
www.gracent.cz

Lektorka od r. 1996 v oborech grafologie, psychologie výrazu, arteterapie, focusingu. Bohaté zkušenosti v oblasti psychologie obchodu a řízení týmu obchodníků. Absolvovala Intenzivní výcvikový program v poradenství a psychoterapii zaměřený na člověka (Institut PCA C. Rogerse Praha) v rozsahu 770 hodin, výcvikový program Komunikace, vyjednávání, základní mediační dovednosti, kurz Focusing I a II a celou řadu odborných psychologických seminářů a kurzů zaměřených na sebepoznání.
Je autorkou mnoha seminářů s grafologickou, psychologickou a arteterapeutickou tematikou. Vede studium Základy grafologie pro rozvoj osobnosti a Základy výrazových – arte technik v Ostravě, Olomouci, Praze a arteterapeutickou skupinu v Ostravě. Spoluzakladatelka vzdělávacího a poradenského centra GRACENT působícího v celé ČR.
Kromě lektorské činnosti se věnuje poradenství v osobních a partnerských vztazích a v oblasti personalistiky.