Biospiritualita

Během času se z původního Gendlinova  Focusing oddělilo několik směrů. Naše pojetí se přiklonilo k biospirituálnímu směru. Prostřednictvím pobývání s tělesnými pocity přichází jako dar důležitá zpráva. To, že to je ONO, je zřejmé v jediném okamžiku. Prostě víme to.

Všichni lidé jsou v tomto směru nadaní – uvedu příklad: Když někam cestujeme, často se stane, že máme takový neurčitý pocit, že jsme něco zapomněli. Probíráme v hlavě, co by to mohlo být, ale na nic nemůžeme přijít. Když pak sami sebe přesvědčíme, že máme všechno a neurčitý a naléhavý pocit přestaneme zkoumat, přijde odněkud: „Nemám kartáček na zuby!“ V ten moment sice kartáček nemám, ale neurčitý pocit mizí. Už víme, s čím ten neurčitý pocit souvisel.

Informace, souvislosti nebo zpráva, která k nám přijde jako vyjádření dříve neurčitého pocitu při focusování, je mimo možnost „vymyslet TO“. Vzdát se kontroly a iluze, že vše máme ve svých rukách a oddat se tomu VÍCE, může na jedné straně vzbuzovat obavy, ale na straně druhé nám to umožňuje být v kontaktu s tím, co nás všechny přesahuje. A tak je tu možnost prostřednictvím pobývání s tělesnými pocity („bio“) být ve spirituálním prostoru.