Skupina Martiny Kunclové

Focusingová skupina Jablonec n. N. vedená Martinou Kunclovou

Skupina vedená Eliškou Pokornou 2011 – 2021.

V červnu 2021 jsem se rozhodla předat vedení skupiny. Oslovila jsem Martinu K., která naši skupinu od srpna 2021 vede. Scházíme se v Jablonci n./N. 1x za 14 dní. Máme jasně daná pravidla. Pravidelně chodíme na supervize. To nám umožnilo se zlepšovat ve smyslu prohlubovat dovednost focusovat, nezaplevelovat proces tím, co do focusing nepatří. Je to živý a nikdy nekončící proces. Stále se učíme ………..
Při reflexi ve skupině mluvíme o tom, jakou variantu zvolil provázející, co ostatní viděli v procesu, další varianty jaké může provázející zvolit ve chvíli, kdy se nabízí více možností, jak vést proces dál a co v danou chvíli prožívajícímu nabídnout. Nemluvíme o prožívání, ale o procesu. Informace si říkáme otevřeně a věcně. Tato část reflexe je pro nás velmi cenná. Pomáhá nám vidět jiné možnosti při vedení procesu, zaznamenat to co jsme jako provázející přehlédli nebo neviděli a uvědomit si vlastní chyby. Vnímáme tuto část jako prostor k učení a zdokonalení své dovednosti provázet.
Skupina vznikla v září 2011. Založila jsem ji společně se Stáňou Vrbasovou v Jablonci nad Nisou. Po roce se počet členů skupiny ustálil na počtu 4 lidí. Během 10 let se dvěma členkách skupiny narodilo 5 dětí. V roce 2018 nás inspirovala jiná focusingová skupina k „otevřenosti“. Od června 2018 pravidelně zveme hosty nebo organizujeme focusingová setkání napříč skupinami.

Liberec, 9. 11. 2021

Martina Kunclová – základní kurz focusing i kurz provázení jsem absolvovala v roce 2012. Zprvu jsem nebyla přesvědčená, jestli je to opravdu nutné a focusování o samotě jsem brala jen jako další možnost, jak pracovat na osobním rozvoji. Po kurzu provázení jsem procesu mnohem více porozuměla a díky pravidelnému focusování s provázením ve skupině se mi teprve ukázalo, jakou hodnotu focusing pro mě má a k čemu všemu ho můžu využít. Momentálně jsem velmi vděčná za svoje místo ve skupině. Focusing mi stále slouží k pochopení hlubších souvislostí. Také díky němu více naslouchám svému tělu v „krizových“ situacích a při rozhodování. A i když se mi i tak stane, že tělo přece jen neposlechnu a zvítězí rozum, nakonec se zpětně většinou stejně ukáže, že tělo mělo pravdu. A to je pro mě veliký zisk. Povoláním jsem dentální hygienistka, toho času na mateřské dovolené.

Petra Rolfová – s focusingem jsem se potkala před pěti lety. Po základním kurzu jsem byla přesvědčená, ze je to prospěšná metoda, ale nefocusovala jsem. To se změnilo po kurzu provázení. Celý proces se pro mě stal srozumitelnější a dostala jsem možnost focusovat ve skupině Elišky Pokorné. Od té doby focusuji pravidelně. Často vidím, že to, co se mi stalo nebo se mi aktuálně děje, má význam, který by mě bez focusingu nenapadl. Někdy díky focusingu vím, co mám dělat, i když nevím proč. To je v mém životě velký posun a přináší mi to klid a důvěru v sebe sama. Skupina a způsob, jakým je vedená, je pro mě velký přínos, bez toho by pro mě bylo focusování složité. Pracuji jako finanční poradce

Eliška Pokorná – Základní kurz focusing v kombinaci s konstelacemi jsem absolvovala v létě 2006. Metoda mě nadchla a byla jsem rozhodnutá pokračovat. Iniciativně jsem hledala skupinu, k níž bych se přidala a mohla focusovat. To se mi povedlo a pravidelně jsme s Danou Š. jezdily za Tiborem k Frýdlantu. Kurz provázení jsem absolvovala na podzim 2008. Našla jsem další skupiny v Liberci, které vedl někdo jiný, a tam jsem fokusovala. Na jaře 2010 mě Igor pozval na část základního kurzu provázení, abych se dívala, jak kurz probíhá. Současně měli účastníci možnost nechat se provést kromě lektorů také ode mě. Od roku 2011 se postupně cvičím jako lektorka pod vedením Igora Pavelčáka. Na podzim 2012 jsem nabídla prostor kanceláře naší firmy pro skupinu focusing. Začali jsme se pravidelně scházet, určili si jasná pravidla.

Focusing mě naučil vnímat své tělo a větší pozornosti k tomu co skutečně cítím. Stále jsem nadšená ze zpráv a vzpomínek, které mi přicházejí prostřednictvím focusing jako dar. Focusing používám často při rozhodování. Vlídnost jako princip uplatňuji v soukromí i v práci. Aktuálně pracuji jako průvodčí. Dříve jsem pracovala jako obchodník a také jsem založila a vedla organizaci, která poskytuje sociální služby.

9.8. 2022

V tomto čase ze skupiny odešel J.K